Případové studieJe to rodina?

Škola: Střední odborná škola (Slovensko)
Aktivita: Je to rodina?

Jako učitelka slovenského jazyka a literatury, občanské nauky a etické výchovy působím už 16 let. Od roku 2002 pracuji na střední odborné škole, na které se ve všech oborech klade velký důraz na mezilidské vztahy, kultivované vystupování, respekt k jiným kulturám a hodnotám.

Třída, v níž jsem zjišťování realizovala, studuje obor Služby v cestovním ruchu a patří mezi nejaktivnější ve škole.

Úvodní zjišťování

Protože žáci žijí v různých typech rodin (úplné, neúplné, s rozvedenými rodiči, se střídavou péčí, se svobodnou matkou apod.), zdála se mi aktivita Je to rodina? pro ně jako šitá na míru.

Výstupy jsem analyzovala velmi jednoduše – odpovědi ze záznamových archů jsem spočítala a stanoviska třídy k různým typům rodiny vyjádřila procentuálně.

Je to rodina?

Ano

Možná

Ne

Komentáře

1. Lesbický nebo gay pár

52 %

19 %

29 %

Je to nechutné!

Je to proti přírodě (alespoň u chlapů), lesby ještě možná ano.

Není to normální.

Ano, pokud jsou už oddaní.

Rodina je každý, kdo má někoho druhého a mají se rádi, starají se o sebe, jsou šťastní a pomáhají si.

Pár bez dětí není rodina.

2. Lesbický nebo gay pár s dětmi

52 %

10 %

38 %

Není to normální.

Podle mě je to rodina.

Podle mě je to špatné pro děti, není to běžné ve společnosti.

Fuj, je to divné, děti by měli mít matku i otce, potřebují mít mámu ženu, ta ví lépe, jak se má o ně postarat.

Rodinu by měl tvořit muž a žena.

Je to nefér vůči dětem.

Je to rodina, když se mají rádi, ale děti budou mít těžký život.

Samozřejmě, neodsuzuji soužití stejných pohlaví, ale za rodinu považuji, respektive se na to dívám, co se rodiny týče, dost konzervativně, i když si myslím, že jsem liberál.

Homosexualita je nemoc a za růst můžou hlavně média.

3. Osamělý rodič s dětmi

100 %

0 %

0 %

Ano, ano je to rodina a mají se rádi.

Šťastná matka s dvěma dětmi.

No a?! Oni nemůžou za to, že je někdo opustil…

Rodič ví, jak vychovat děti, neopustil by je.

A proč ne?

Vyrostla jsem s mámou a sestrou.

Za úmrtí nikdo nemůže, pokud to není vražda, pokud je to osamělost zamýšlená (např. otec pil), tak ani lidská hloupost není ovlivnitelná.

4. Velká, rozšířená rodina

100 %

0 %

0 %

V pořádku.

Také je to rodina, ale velká.

Normální.

Mají dobré vztahy, drží spolu.

5. Rodina, ve které mají partneři jiný původ

100 %

0 %

0 %

Je to obyčejná normální rodina.

Nezáleží na původu, nezáleží, odkud jsou, hlavně, že se mají rádi.

Je to v pořádku.

Je to normální.

Podle mě je nechutné míchat rasy.

Je to rodina, protože jsou tam všechny generace.

Bez ohledu na barvu, rodina je rodina, není na tom nic zlého.

Původ je nezměnitelný a je součástí života.

6. Rodina s někým se zdravotním postižením

100 %

0 %

0 %

Ano, protože je to člověk jako každý jiný, je to rodina bez ohledu na zdravotní stav, nemůžou za to, jsou šťastní.

Rodina je každá, kde se o sebe starají, mají se rádi a vytváří domov.

Nemoc si nevybíráš!

Je to normální.

Je to rodina, protože mohou být šťastní i s někým hendikepovaným.

Pokud jsou tam děti, tak ano.

7. Heterosexuální pár s dětmi

100 %

0 %

0 %

Jednoduše rodina.

Je to normální.

Příkladná rodina.

Nejdůležitějším atributem pro rodinu jsou děti.

Je to rodina bez ohledu na rasu.

8. Heterosexuální pár bez dětí

76 %

14 %

10 %

Pár bez dětí není rodina.

Nevím.

Nejsem si jistá.

Výsledky ukázaly, že největším problémem bylo pro žáky akceptovat homosexuální pár v pozici rodičů vychovávajících dítě. O svých žácích jsem zároveň zjistila, že i přes neskrývané rasové a etnické předsudky jsou při rodinných tématech výrazně citlivější. Rodinu vnímají jako jednoznačně pozitivní, nezaměnitelnou instituci. Ve prospěch klidného a bezpečného prostředí pro dítě jsou proto ochotni „odpustit“ i jinou barvu pleti členů rodiny, náboženské i jiné rozdíly. Překvapila mě však tvrzení, že bezdětný pár není rodinou. Překvapil mě i jejich ochranný postoj vůči dětem.

Téma rodiny tak vytvořilo prostor pro aktivity, kterými jsme mohli společně zmírnit negativní vnímání homosexuality a homosexuálů v roli rodiče.

Mým cílem bylo zvýšit úroveň tolerance a pochopení pro homosexuální partnerství, která vychovávají děti, a zároveň při tom respektovat vyznání a hodnoty zastávané rodinami žáků. Byla to stejná výzva i pro mě, protože jsem tento model soužití také vnímala rozpačitě až odmítavě.

Výuka

Chtěla jsem, aby výuka, která bude vést ke změně postojů žáků, v jednotlivých tematických celcích odpovídala posloupnosti učebních osnov stanovených školním vzdělávacím programem.

Aktivita 1: Popis jako stylistický, literární útvar

Téma: Typy a funkce rodin.

Jako cíl globálního vzdělávání jsem si vytyčila identifikovat podobnosti mezi lidmi a respektovat lidskost vlastní všem, povzbudit empatii a vzájemné pochopení.

Aktivita 2: Rodinou prokletí básníci

Téma: Homosexualita a rodina

V druhé aktivitě jsem zpracovala téma homosexuality jako dlouhověkou součást lidstva. Cílem globálního vzdělávání bylo si uvědomit, že existuje hodně typů rodin a domovů, ve kterých lidé žili a žijí.

Aktivita 3: Analytické útvary publicistického stylu

Téma: Rasismus, násilí a rodina

Mezi druhou a třetí aktivitou jsem záměrně udělala menší přestávku, chtěla jsem si ověřit trvalost možné změny postojů právě časovou odmlkou. Cílem globálního vzdělávání při třetí aktivitě bylo hledat podobnost mezi lidmi, vnímat vlastní identitu, respektovat identitu jiných lidí, rozeznat různé typy rodin a způsobů výchovy.

Aktivita 4: Hraj si se mnou na…

Téma projektu: Xenofobie a rodina

Cílem globálního vzdělávání bylo vnímat vlastní identitu a respektovat identitu ostatních lidí.

Aktivita 5: Shakespeare – Hamlet

Téma: Násilí a rodinná kultura

Cílem globálního vzdělávání bylo ocenit, čím různá kulturní společenstva ve světě přispěla a přispívají k rozvoji lidské společnosti.

Aktivita 6: Plusy a minusy

Téma: Bezdětná rodina, manželství

Cílem globálního vzdělávání bylo porozumět nerovnoprávnému postavení různých lidí na základě jejich rasy, rodu, zdravotnímu postižení, sexuality či sociálního postavení.

Aktivita 7: Jsem, nebo nejsem v dramatu zvaném život?

Téma projektu: Homosexualita, xenofobie, rasismus v našich rodinných životech

Poslední aktivitou byla slohová úloha, která je vhodným způsobem ověření znalostí, rozsahu myšlení, uchopení tématu a vyjadřování názorů na probíranou látku. Součástí zadání bylo aplikovat vědomosti o dramatu, společnosti a životě různých druhů rodin a partnerství.

Cíle globálního vzdělávání a předmětu se tu vhodně doplňují – formou konkrétního stylistického útvaru (úvahy) mohou žáci vyjádřit svůj názor a ocenit názor ostatních.

V aktivitách jsem záměrně vybrala také témata, ve kterých bylo možné propojit téma rodiny s jiným, negativně vnímaným společenským jevem. Použila jsem také metody brainstormingu, brainwritingu, sokratovský dialog, didaktickou hru, škálování a různé formy skupinové práce.

Závěrečné zjišťování

Na závěrečné zjišťování jsem použila identickou aktivitu jako při prvním. Zúčastnil se jí odlišný počet žáků (z původních 21 bylo ve třídě přítomných 19). Za důležité pro posuzování výsledků považuji to, že ne všichni se zúčastnili každé výukové aktivity.

Je to rodina?

ano

možná

ne

Komentáře

1. Lesbický nebo gay pár bez dětí

26 %

26 %

48 %

Je to zvrácené celé.

Nevidím emoci.

Žijí spolu.

Nemohli by se v SR oddat.

Partnerství bez dětí není rodina.

Vypadají jako kamarádi.

2. Lesbický nebo gay pár s dětmi

58 %

21 %

21 %

Žijí spolu a mají se rádi, v rodině jsou děti i s dvěma rodiči.

Stále ve mně převládá konzervativní názor.

Jsou rodina, protože mají ty děti rádi, adoptované děti.

Musí tvořit rodinu pro děti, nebo dítě musí vyrůstat v rodině.

3. Osamělý rodič
s dětmi

95 %

5 %

0 %

Je, ale neúplná.

Nemá na výběr.

4. Velká, rozšířená rodina

100 %

0 %

0 %

Je to normální prototyp, je to pěkné.

Jsou spojení pokrevním svazkem.

5. Rodina, v které partneři/rodiče mají rozličný původ

79 %

11 %

10 %

Zvrácené.

Je to rodina, ale přijde mi to divné, když jsou spolu lidé různého původu, bez problémů by to mohlo fungovat v EU jen v UK nebo Francii.

Úplná rodina.

Nejde o vzhled, původ, kulturu, náboženství, jde o to, co mají v srdíčkách.

6. Rodina s někým se zdravotním postižením

95 %

5 %

0 %

Nemůže za to nikdo.

Stojí při sobě v nejhorším.

Vzájemná pomoc.

7. Heterosexuální pár s dětmi

100 %

0 %

0 %

Normální rodina, klasická rodina, nejnormálnější.

Otec + máma + děti = rodina.

Úplná rodina, všechno v pořádku.

Všechno, jak má být.

8. Heterosexuální pár bez dětí

68 %

11 %

21 %

Partnerství bez dětí není rodina.

Jsou divní.

Je to také o ničem.

Pokud jsou manželé, tak možná ano.

Při homosexuálním soužití bez dětí můžeme sledovat to, že žáci takové partnerství nepovažují za rodinu (z původně souhlasných 52 % na 26 % a z nerozhodnutých 26 % na 19 %).

Hodnotím to jako znak toho, že někteří žáci pod vlivem výukových aktivit začali kriticky přemýšlet a nemají stejně vyhraněný názor jako předtím.

Při posuzování homosexuálního páru s dětmi jako rodiny můžeme naopak sledovat mírné zvýšení podílu souhlasných odpovědí (z 52 % na 58 %) a o poznání výraznější nárůst nerozhodnutých (z 10 % na 21 %). Zároveň můžeme pozorovat snížení podílu nesouhlasných odpovědí (z 38 % na 21 %). Někteří žáci možná vlivem výukových aktivit změnili svůj původně vyhraněný názor.

Shrnutí

Cíl, který jsem si stanovila po vstupním zjišťování, byl tedy i v krátkém časovém období dosažen. Za nejdůležitější změnu považuji to, že žáci se díky aktivitám dostali do fáze přehodnocování svých názorů, které jsou zároveň ochotní vyjádř

Fotografie

Dokumenty