Případové studieMediální zprávy

Škola: Střední odborná škola (Česko)
Aktivita: Mediální zprávy

Střední odborná škola, na které učím, připravuje žáky na povolání u policie, armády, bezpečnostních složek a také na úřadech, v advokátních kancelářích apod.

Aktivitu jsem ověřovala ve 4. ročníku, ve kterém jsem třídní učitelkou a vyučuji zde předměty český jazyk a občanská nauka. Žáci se již v minulosti věnovali tématům jako média, lidská práva, globální problémy nebo i tvorbě publicistických žánrů, což se mohlo v ověřované aktivitě odrazit.

Úvodní zjišťování

Téma Mediální zprávy jsem zvolila proto, aby se žáci naučili lépe pracovat s informacemi, vyhledávat je a ověřovat si zdroje.

Zjišťování se účastnilo 22 žáků (18 chlapců a 4 dívky). Na otázku, odkud čerpají informace, uváděli převážně školu, internetový server novinky.cz a Wikipedii. Ve třídě byla patrná nervozita, studenti se zdáli nepříjemně zaskočeni. Své názory obvykle vyjadřují na základě vlastních zkušeností, zde nabyli dojmu, že musí pracovat hlavně s vědomostmi, které aktivita testuje. Většina neměla ponětí o „správné“ odpovědi, cítili se proto nejistě, byli nesoustředění, radili se mezi sebou, krčili rameny. Po individuální práci následovala společná diskuze.

 

Afrika

Evropa

Asie

Severní Amerika

Jižní Amerika

1. Zpráva

5x

V Africe je nerozvinutá ekonomika (nemají tam cesty, takové technologie jako my). V současnosti zažívá Afrika hospodářský růst.

Jde určitě o Rusko – to je silné, zabralo Krym.

9x

Asie zažívá ekonomický boom, hlavně Čína se rychle rozvíjí. Lidé tam jsou vypočítaví; v Asii jsou neskutečné možnosti – příroda, památky, panuje tam polygamie, muži mají větší práva.

5x

 

2. Zpráva

 

17x

Francie je centrem módy, hodnota majetku je uvedena v librách, studovala jsem v Londýně.

Jiný student uvedl, že nikde jinde se módě nedaří tak jako v Evropě.

 

Modelky dělají kariéru v Americe, tam „se vše točí“. Všichni utíkají do USA, tam „se vydělávají velké prachy“, mám tam kamaráda.

 

3. Zpráva

V Africe umírá denně hodně lidí, vraždí se tam na objednávku.

Evropa je nejbezpečnější.

Tam se vraždí, protože lidé jsou bez práce a jsou chudí. (Když jsem se dotyčnému argumentovala, že u nás jsou také lidé chudí a bez práce, řekl, že tam jedí hmyz, psy, krysy, za celodenní práci si nevydělají ani na chleba, tak se pak kvůli němu vraždí.)

To je známý fakt ,že se tam lidé cítí spokojenější a šťastnější, mají práci, vydělávají hodně peněz.

Je tam hodně gangů, drogy.

4. Zpráva

 

10x

Ženy jsou často týrané, pořád se mluví o domácím násilí na ženách, obecně je v Evropě hodně fyzického násilí.

Podle některých jsou ženy v Evropě utlačovány a zneužívány, ale nehlásí to, což je špatně.

7x

V Asii mají ženy nižší postavení, žena tam nemá žádnou cenu.

1x

Tam mají velkou volnost a svobodu, kvůli které někteří překročí hranice.

 

5. Zpráva

11x

Mají tam zastaralou výuku (nemají papír ani tužku, píší do hlíny nebo křídou na tabulky), je tam vysoká ženská negramotnost a nízká úroveň vzdělání (ženy chodí pro vodu, starají se o sourozence), v Africe nejsou školy (Češi je tam jezdí stavět), Afrika investuje málo peněz do škol, obyvatelé mají omezené možnosti vzdělání (ani se nechtějí vzdělávat, nepotřebují to, jsou to spíše zemědělci, jsou zvyklí pracovat,  ne studovat).

 

3x

Žije tam hodně lidí, je tam špatná sociální situace, velká nezaměstnanost a lidé většinou shánějí něco k jídlu, než aby chodili do škol.

 

 

6. Zpráva

1x

Je tam levná pracovní síla, tudíž se tam vyplatí přemístit veškerou výrobu.

17x

Jedná o evropské značky aut, konkrétně německé. Tyto značky samozřejmě žádány nejvíce v Evropě.

1x

Je tam levná pracovní síla, tudíž se tam vyplatí přemístit veškerou výrobu.

 

 

7. Zpráva

12x

V Africe nemají lidé žádný majetek, nemají kde žít, žijí ze dne na den, je tam špatná hospodářská situace, nízké vzdělání.

2x

To je romské ghetto někde na východní Ukrajině nebo v Rumunsku.

6x

V Asii jsou lidé chudí a nezaměstnaní (nejvíce na světě).

V Africe žádné skládky odpadů nejsou, protože vše, co tam je, lze nějak využít, napři z lahví od Coca Coly si lidé dělají boty, prodávají své orgány, aby uživili rodiny.

2x

 

1x

Nejvíce skládek odpadů mají v Jižní Americe, v Mexiku a v Brazílii lidé žijí ve slumech.

8. Zpráva

 

Nejnavštěvovanějším kontinentem je Evropa, u nás nejlépe funguje cestovní ruch.

8x

Asie je největší kontinent, proto tam jezdí hodně turistů, každý si tam může vybrat, co chce, navíc to je levné.

 

 

Ve třetí zprávě informující o počtech vražd někteří studenti uvedli, že může pocházet odkudkoliv. Podle většiny je Evropa bezpečná, ale někdo reagoval slovy, že naopak v Evropě, Africe a Severní Americe je nejvíce vražd (je tam demokracie; v Americe mají zbraně; v Africe jsou občanské války). Jeden student zastával názor, že v Africe umírá denně hodně lidí kvůli vraždám na objednávku. Následovalo zpochybnění od jiného žáka, že i u nás jsou vraždy na objednávku, dotyčný se pak hájil tím, že ano, avšak nikoliv v takovém množství.

Ve čtvrté zprávě o fyzickém násilí páchaném na ženách rovněž někteří studenti uvedli, že násilí, vraždy a týrání se děje kdekoliv na světě. Přesto nakonec převládla Asie.

Pátou zprávu informující o negramotnosti studenti zasadili především do Afriky, možná proto, že jsou často vyzýváni k adopci dětí na dálku, platbě školy africkým dětem nebo ke koupi „skutečného dárku“ (např. kozy pro lepší obživu obyvatel). Mediální obraz Afriky je plný bídy a utrpení. Následovala otázka, do čeho tedy Afrika investuje, v odpovědích zaznělo: do zbraní a do úplatků pro vládní činitele, aby rozprodali velkým nadnárodním korporacím veškeré přírodní bohatství. Někdo si také vzpomněl na mistrovství světa ve fotbale pořádané Jihoafrickou republikou.

Většina pozitivních zpráv byla přiřazována k Evropě a Severní Americe, zatímco negativní k Africe, Asii, Jižní Americe. Argumenty odpovídaly stereotypům, klišé, zjednodušenému pohledu médií na problematiku a možná i nezájmu žáků zjišťovat si více informací o světě kolem sebe. Uvědomila jsem si tak, že žáci opravdu žijí tím, co jim přináší sociální sítě, internet, bulvár (seriózní média moc nesledují, nejoblíbenější televizní stanicí je TV NOVA, nejsledovanějším programem pak KRIMI zprávy na PRIMĚ – ty sledují pro zábavu i kvůli rozboru v odborných předmětech jejich oboru; různé seriály, ve kterých se střílí, zabíjí nebo bojuje). Když jsem se zaměřila na mediální zprávy o Jižní Americe, zjistila jsem, že téměř nic (vlastně nic) nenajdete. Co se týče informací o Asii a Africe, jde vesměs o negativní zprávy – války, Islámský stát, globální problémy (chudoba, nemoci, hlad).

Výuka

Na základě analýzy jsem si stanovila několik cílů. Hlavním cílem bylo kritické zamyšlení nad předkládanými informacemi a posouzení jejich věrohodnosti. Dílčím cílem uvědomění si toho, že zprávy tvoří jen lidé a je na nich, které zprávy čtenářům/divákům předloží.

Ve výuce pak pracovali s novinami. Porovnávali jednotlivá periodika (MF Dnes, Metro, Blesk) a zjišťovali formu zpracování jedné informace. Nejlépe hodnotili Blesk, poté Metro a nakonec MF Dnes. Tady se ukázalo, že studenti nechtějí číst dlouhé články, ve kterých je více informací, ale dávají přednost krátký textům. Domnívám se, že žáci jsou díky moderním technologiím nuceni vyjadřovat se úsporně, ve zkratkách a na obsáhlejší texty nemají čas ani chuť. V rámci hodiny českého jazyka si pak vyzkoušeli různé druhy zpracování krátkých textů týkajících se jednoho tématu.

K posunu žáků však nejvíce přispěla aktivita Kontinenty (variance na aktivitu Co víme o Africe?). Žáci se rozdělili do skupin, každá skupina dostala mapu s jedním kontinentem, o kterém měli a podat co nejvíc informací. V další fázi obdržela každá skupina pět zpráv týkajících se jejich kontinentu. Úkolem bylo vybrat pro ně nejdůležitější zprávu. Diskuze ve skupinách byly živé. Studenti se ukázali jako velmi citliví a vnímaví lidé, často byli šokovaní obsahem zpráv.

Závěrečné zjišťování

Přítomno bylo 13 žáků (11 chlapců a 2 dívky). Tentokrát (možná i díky přítomnosti filmařů) se snažili o přesnější argumentaci a více spolupracovali. Obsah zpráv jsem upravila, aby nedošlo k tomu, že studenti budou znuděni tím, že mají pracovat se stejnými zprávami. Zpočátku se sice tyto námitky objevily, přesto byly téměř všechny záznamové archy vyplněny i s vysvětlením.

Pro žáky tentokrát už nebylo tak jednoznačné, kam zprávu zařadit. Většinou připouštěli, že zpráva může směřovat  ke kterémukoliv kontinentu. Přesto například zpráva týkající se luxusní oblasti se zlatými písky prokázala, že studenti euroamerickou společnost vnímají jako tu se zázemím, bezpečím, penězi.

Ve zprávě popisující nepoměr mezi narozenými dívkami a chlapci jsme zabrousili do oblasti interrupcí a zjišťování pohlaví dítěte. Toto téma ve třídě hodně rezonovalo, jeden student byl velmi rozčarován, když se dověděl, že podle Hippokratovy přísahy nesmí lékař provést interrupci, další souhlasili s právem rodiče rozhodnout o svém dítěti apod.

Shrnutí

Hlavní cíl byl splněn – studenti si během výuky i následné diskuze uvědomili, že se může jednat o zprávy z kteréhokoliv kontinentu. Také mě potěšilo, že hojně používali argumenty z hodin, ve kterých jsme probírali globální problémy.

Fotografie

Dokumenty