Případové studieNení rajče jako rajče

Škola: Základní škola (Česko)
Aktivita: Není rajče jako rajče

Francouzský jazyk a výchovu k občanství vyučuji již druhým rokem na městské základní škole, kterou navštěvuje přes 500 dětí. Škola je otevřena třídním a celoškolním projektům i rodičům, pro něž pořádá velikonoční a vánoční trhy.

Pro zjišťování aktivity jsem si vybrala 6. ročník, ve kterém jsem třídní učitelkou. Většina dětí přišla do této třídy z 1. stupně naší školy, proto jim skupinové a projektové vyučování, diskuze nebo některé prvky netradičních forem výuky nebyly zcela cizí.

Úvodní zjišťování

V rámci aktivity Není rajče jako rajče jsem si vytyčila dva hlavní cíle. Za prvé, aby si děti vyzkoušely skupinovou práci s novými spolužáky a za druhé, aby si osvojily schopnost posoudit získané informace a prezentovat své názory. Chtěla jsem také zmapovat kritéria výběru žáků. Zajímalo mě, zda jsou schopni zorientovat se v potravinách podle vlastností (vzhled, původ a cena daného sortimentu).

Aktivita se mi navíc líbila kvůli názornosti (mohla jsem pracovat s opravdovými rajčaty). Žákům jsem vysvětlila, co se bude v hodinách odehrávat, že mě zajímají především jejich názory a obhajoba, postoje, zájem o téma a přístup k němu. Ujistila jsem je, že se nemusí obávat cokoliv sdělit. Aktivitu jsem nijak neupravovala.

Na úvod hodiny jsem přinesla vzorky cherry rajčátek, keříčkových rajčátek původem ze Španělska zakoupených v Tescu a bio rajčat z obchodu Grunt. Z výrazů dětí bylo znát, že byly mile překvapeny. Všechny se postupně přesunuly k učitelskému stolu. Diskutovaly, osahávaly a nakonec i ochutnávaly. Vše probíhalo se zájmem o dané téma a v pracovním duchu.

Následně se žáci rozdělili do šesti čtyřčlenných skupin podle vlastní volby. Také jsem jim navrhla, aby si v případě neshod s ostatními udělali vlastní výběr. K této variantě nedošlo. Domnívám se, že se jednotlivci zalekli představit svůj vlastní názor, protože žáci zatím nejsou schopni se samostatně prezentovat.

Tři skupiny vybraly balkonová rajčata. Hlavní důvody výběru: cena, vzhled a chuť. Další dvě skupiny argumentovaly pro rajčata z místního supermarketu (přijatelná cena za kilogram, dostupností v každém supermarketu a hlavně hygienické důvody – jsou v obalech). Jedna skupina volila farmářská rajčata (jsou červená, sladká, bez chemikálií, čerstvá a pochází z blízkého okolí).

Na základě diskuze vyplynulo, že se děti nákupů moc neúčastní. Rodiče nakupují rajčata běžné produkce a vyhrává levné zboží.

Výuka

Plán výuky byl postaven na dvouhodinové měsíční dotaci od února do května (8 vyučovacích hodin). Mým cílem bylo žákům a žákyním představit, co se za potravinami, které nakupují, skrývá. V prvním kroku jsem je uvedla do terminologie (potravinová bezpečnost, bezpečnost potravin a právo na potraviny) z publikace Bohouš a Dáša na stopě hladu, zahráli jsme si hru Víme, co jíme (dostupná na webových stánkách Variant). Ta vyvolala u žáků obrovské překvapení, které se týkalo hlavně míry plýtvání jídlem. Výuka jim posloužila jako zdroj informací. Díky ní získali základní vhled do problematiky týkající se potravinové bezpečnosti i zdravé výživy. 

Závěrečné zjišťování

V závěrečném zjišťování se žáci podle vlastní volby opět nadšeně rozdělili do čtyřčlenných skupin. U pěti skupin vyhrála jednoznačně balkonová rajčata. Děti ocenily kvalitu. Shodly se, že je bezvadné vědět, co jí. Jedna skupina vybrala rajčata ze supermarketu a dva jednotlivci zvolili farmářská rajčata, u kterých vyzdvihli vzhled a chuť.

Diskuze žáků byly tentokrát rozvinutější a formulace, stejně jako i zdůvodnění jejich názorů promyšlenější. Dokázali také spolupracovat v týmu a shodnout se na společném závěru. Vliv výuky se odrazil především na tom, že se žáci začali zajímat o původ potravin, které každý den konzumují. Ve většině případů uváděli důležitost chuti, vzhledu a ceny.

Shrnutí

Myslím, že cíl zadaný na počátku se mi podařilo splnit. Díky výuce, která poskytla žákům nové informace o zdravé výživě, dokázali ocenit jakost rajčat (doma nebo lokálně vypěstovaných bez použití chemických látek).

Děti tedy udělaly pokrok jak v komunikačních dovednostech, tak i v uvědomění si toho, že na kvalitě výrobků přece jen záleží

Fotografie

Dokumenty