Případové studieJak nejlépe vyřešit konflikt?

Škola: Základní škola (Slovensko)
Aktivita: Jak nejlépe vyřešit konflikt?

Tuto aktivitu jsem realizovala v 7. ročníku základní školy.

Úvodní zjišťování

Konfliktní situace jsem očíslovala, abych si usnadnila pozdější vyhodnocení. Po individuální práci žáci vytvořili skupiny a dostali jeden konflikt k vyřešení. Popis konfliktní situace s návrhy daných východisek nahlas přečetli a následně jsme v nich pátrali po souvislostech. O vybraných řešeních jsme společně diskutovali, hledali odpověď na otázku Proč?.

Vyhodnocení výsledků

Konfliktní situace

Komentáře žáků

  1. Konflikt Borise s Martinem o nejlepší počítač v učebně.

 

Nejlepším řešením podle většiny žáků bylo střídat se tak, aby se Boris a Martin střídali a každý z nich využíval počítač hodinu. Někteří žáci navrhovali ustoupit podle hesla „moudřejší ustoupí!, nebo nechat rozhodnout učitele. Mezi nejhorší řešení situace zařadili: pobít se, pohádat se a pomstít se později.

Jiné možnosti, které žáci zvažovali, byla spolupráce obou chlapců na jednom počítači, společná dohoda o používání počítače a rozhodnutí podle toho, kdo se k počítači dostane dříve („kdo dřív přijde, ten dřív mele“).

  1. Konflikt dvou žen v obchodě s obuví.

 

Řešení, která ve třídě zazněla nejčastěji: najít si jiný pár bot, nechat boty té, která je našla jako první, hodit si mincí. Za nejhorší považovali žáci bitku, hádku a pomstu. Uvažovali i o dalších vhodných možnostech, jako například dohodnout se, nechat rozhodnout jiného, nebo ustoupit.  Přemýšleli i o možnostech zavolat si přátele na pomoc a pohádat se.

  1. Konflikt dětí na hřišti.

Jako nejlepší řešení žáci uvedli zakročení rodičů, ukončení hádky a zamilování se do sebe, udobření se nebo střídání činností tak, aby si každé dítě mohlo s hračkou pohrát. Za nevhodné žáci považovali ta, že rodiče nechají děti se pobít, anebo se sami pobijí. Mezi dalšími vhodnými řešeními byla tato: spřátelit se a jít spolu na zmrzlinu, ustoupit, nebo odvést pozornost na něco jiného. Mezi špatná řešení řadili i stěžování si, hádku a pomoc jedné ze stran sporu.

  1. Konflikt Barbory a Milana v železářství.

V poslední situaci žáci preferovali koupit si něco jiného, přesvědčit druhou stranu, aby ustoupila, protože potřebují součástky více, nebo ustoupit a jít do jiného obchodu.

Podobně jako v předchozích situacích, žáci odsoudili bitky, hádky, násilí, ustoupení jen na oko či okradení druhého. Dále diskutovali o možnostech vyjednávat, nechat rozhodnutí na jiném (např. prodavači). Za nevhodné dále označili urážky, stěžování si prodavači či rozdělení součástek mezi obě strany.

Závěrečné zjišťování

Na základě zkušenosti s aktivitou doporučuji zformulovat konfliktní situace podle potřeb třídy. Namísto popisu se dá použít také video, které učitel/ka před vyřešením konfliktu zastaví. Rovněž je možné konfrontace nahrát přímo ve třídě, což se dá realizovat v rámci více předmětů. Lze použít různá videa s týmž konfliktem, kde by se vyměnili aktéři i prostředí, opakované zjišťování by pak ukázalo změny v uvažování žáků o problému.

Aktivita odhalila, že si žáci uvědomují rozdíly mezi vhodnými a nevhodnými řešeními konfliktu i to, že jsou velmi kritičtí k nevhodným řešením i ve chvíli, kdy se jich konflikty přímo netýkají.

Fotografie

Dokumenty