Případové studieJsou povolání pro dívky a chlapce?

Škola: Základní škola (Česko)
Aktivita: Jsou povolání pro dívky a chlapce?

Jsem studentkou 5. ročníku pedagogické fakulty, zároveň však již třetím rokem vyučuji na základní škole.

Pro zjišťování aktivity jsem si vybrala 2. ročník (17 žáků – 7 dívek, 10 chlapců), v němž jsem třídní učitelkou. Dívky jsou spíše klidnější a hrají si v menších skupinách. Živější části hodin zajišťují chlapci, kteří se většinou sdružují do jedné skupiny. Při práci ve skupinách je vždy těžké žáky rozdělit, protože každý chce pracovat s každým.

Úvodní zjišťování

Žáci jsou mladší a hravější, aktivitu jsem proto upravila. (například jsem zařadila více her, jednodušší pojmenování a pojala jsem ji jako celodenní projekt).

Děti si mohly vybrat, zda budou pracovat samostatně, nebo ve skupinách. Jeden žák, který je rychlejší a šikovnější, za mnou sám přišel a požádal mě, zda by mohl alespoň některé skupinové aktivity vykonávat sám.

Když žáci pomocí různých nápověd vyluštili téma dne, následovala diskuze, co všechno slovo zahrnuje povolání a co to vlastně je. Mluvili jsme o profesi rodičů i širšího příbuzenstva. Potom jsme se věnovali povoláním pilotování letadla, výzkumnická profese, ošetřovatelství ve zdravotnictví, učitelství v mateřské škole a opravování automobilů.

Děti jsem pomocí losování rozdělila do skupin po dvou až třech. Jejich úkolem bylo namalovat člověka, který vykonává danou profesi. Neustále jsem jim také připomínala, že daný člověk nosí nějaké oblečení, s něčím pracuje atd. Během kresby jsem mezi žáky procházela a pokládala různé otázky (Proč je to právě takhle? Jak jste na to přišli? Jak jste se domluvili? Čí to byl nápad? Proč právě tato barva? Tuto pomůcku skutečně potřebuje k této práci? atd).

Aktivita byla zakončena diskuzí na koberci, kde každá skupina představila své dílo. Všechna povolání byla ztvárněna mužskou postavou, kromě učitelství v mateřské škole.

Žáci se opravdu zabývali nejrůznějšími detaily a vše na jejich obrázcích bylo propracované.

 

Pilotování letadla

Pilot měl čepici, protože to je znak každého pilota. Vykonávat ho může jedině muž, protože se nebojí, ví si rady a hlavně v kokpitu je hodně tlačítek a ta zvládne ovládat jedině muž.

Výzkumnická profese

Výzkumníkem může být jedině chlapec, protože dívky se starají jen o účesy a také, kvůli vykonávání tohoto povolání v terénu.

Ošetřovatelství ve zdravotnictví

Ošetřovatel se stal doktorem s červeným pláštěm, aby nebyla vidět krev („krev holky nezvládají“). 

Učitelství v mateřské škole

Paní učitelka v mateřské škole byla vysoká, aby viděla na všechny děti. Žáci sice mají nepřímou zkušenost s mužem v mateřské škole, ale stejně tohle povolání považují za ženské.

Opravování automobilů

Opraváři automobilů měli rozdělenou práci. Jeden držel kladívko a tloukl do kapoty, druhý podával nářadí. Povolání se přejmenovalo na automobilník („vykonávat ho může jedině muž, protože holky jsou slabé“). 

Dále jsme řešili, jaký člověk vykonávající určité povolání musí být a co musí umět. O jednotlivých vlastnostech a dovednostech jsme společně diskutovali a poté jsme je řadili do tří sloupců – vlastnosti / dovednosti společné oběma pohlavím, jen mužské, nebo jen ženské.

Často se stávalo, že žáci řekli svůj názor, ale s odůvodněním měli veliký problém. Vycházeli z vlastních zkušeností, postojů v rodině nebo PC her či filmů, jež na ně působí. Někteří se rozhodovali podle spolužáků.

Za typicky mužské vlastnosti a dovednosti považují – vycvičený, ostražitý, maskovaný / práce s auty, opravování, znalost všech čudlíků v letadle, vyznání se ve vzduchu. Za typicky ženskou vlastnost klid („klidnost“), dovednost se neobjevila. Všechny dívky přítomné při zjišťování jsou hodné, klidné, tiché, takže výsledek o typicky ženské vlastnosti mě nijak nepřekvapil.

Ačkoliv vyšlo při rozdělování najevo, že dané vlastnosti a dovednosti mohou mít ženy i muži, přesto v závěrečné otázce, zda by tedy pilotem mohla být žena, většina žáků odpověděla „nikdy“.

Výuka

Chtěla jsem trochu nabourat pohled žáků na vlastnosti a dovednosti mužů a žen. Zaměřila jsem se na různá povolání, role ve společnosti a v domácnosti, postavení žen a mužů v reklamě.

Celou výuku jsem pojala jako badatelský projekt, při němž se pracovalo samostatně i ve skupinách na různých aktivitách:

  • Letovisko duchů – dovolená na ostrově, kde chybí veškerý personál. Žáci obdrží seznam pracovníků, kteří jsou pro chod hotelu nezbytní, ve skupině se musejí dohodnout, jak budou danou práci zastávat, kolik ji věnují času atd.
  • Balónžáci se ocitnou v přetíženém balónu. Každý z nich je zástupce určitého povolání. Musejí společně vyřešit nastalou situaci, aby se zachránili.
  • Průzkum týkající se povolání rodičů, příbuzných, v budoucnosti svého vlastního.
  • Jak to mám/máš/máte? – tato činnost zahrnovala nejrůznější každodenní úkoly od vysávání k vedení společnosti. Žáci pracovali s obrázky činností. Rozvíjí se diskuze o vykonávání dané činnosti v rodině, u kamarádů, v televizních reklamách, pohádkách. Kdo vykonává určité činnosti více a proč?

Dále jsme zkoumali, jaké role zaujímají muži a ženy v reklamách, které nás každý den obklopují, kde a v jakých situacích se v reklamě častěji objevuje muž nebo žena a proč.

Nešlo mi o to, abych úplně změnila myšlení žáků, ale o to, aby se na mužskou a ženskou roli podívali z více úhlů, a uvědomili si, že některé činnosti a povolání mohou vykonávat muži i ženy. Samozřejmě, že každé pohlaví má předpoklady pro určité činnosti, ale není vyloučené, pokud povolání, které máme zafixováno jako mužské, vykonává žena a naopak.

Závěrečné zjišťování

Opět jsem aktivitu pojala jako celodenní projekt, který ukončil naše celoroční bádání, a trochu ji upravila, aby žáky bavila. Žáky (ve třídě jich tentokrát bylo 14) jsem znovu pomocí losování rozdělila do skupin.

Nejdříve malovali povolání, ale v opačném rodě, než tomu bylo při prvním zjišťování. Ze všech povolání (opravářka automobilů, pilotka letadla, výzkumnice, učitel v mateřské škole), která žáci vnímali jako spíše mužská, se stala ženská a naopak.

Po dokončení jsme se zaměřili na jednotlivé obrázky.

Pilotka

Měla jsem možnost porovnat, jak se liší pilot z úvodního zjišťování a pilotka ze závěrečného. Obě postavy byly namalovány v modrém oblečení – představa uniformy. Na každém z obrázků se ještě objevilo letadlo. Pilotka měla při sobě kartu pojištěnce, kdyby se něco náhodou stalo.

Opravářka

Ve skupině byl žák, který se chtěl v této aktivitě předvést a vytvořil opravářku, která měla odhalená prsa, na která lákala zákazníky, v ruce drží jedovatý šampón, kterým je otráví a okrade. V druhé ruce drží kladívko smrti a šroubovák na vytahování mozků, aby byla chytřejší. Na rukou má dlouhé nehty, aby mohla lidi rozřezávat, někdy se stává kanibalem. Je to blázen, není vyučená a naučila se opravovat automobily ve vězení.

Učitel v mateřské škole

Učiteli v mateřské škole je přesně 60 let, nikdo nedokázal vysvětlit proč. Děti kolem něj jsou stejně prťavé jako při prvním zjišťování, probíhá mezi nimi souboj o hračku. Pan učitel si nestříhá nehty, aby mohl ukázat drápy, když děti zlobí. Má děti rád. Muž může takové povolání určitě také vykonávat.

Výzkumnice

Výzkumnice (Jana Nováková) byla namalována jako manželka pana výzkumníka z úvodního zjišťování. Každý z nich ale momentálně pracuje na jiném výzkumu, potkávají se doma. Má vlasy v copáncích, aby se jí nechytily za strom, má nalakované nehty, protože je máma nosí nalakované, brýle má proto, aby lépe viděla. V ruce drží lupu, aby mohla zkoumat stopy. Na zádech nosí batoh s vodou. Nosí oblečení značky Bushman.

Žáci přemýšleli, co musí umět a jaký musí být člověk, který vykonává dané povolání. Téměř všechny vlastnosti a dovednosti žáci přisoudili oběma pohlavím. Mezi mužskými se objevila zlost, vybavenost / zacházení s načiním a vyměňování pneumatik. Ženská dovednost se opět neukázala a za vlastnost je považováno být trochu strašpytel a pěkná.

Poté se měli žáci zamyslet nad tím, zda opačné pohlaví musí být pro vykonávání daného povolání jiné, nebo ne a zda musí umět něco jiného nebo mít znalosti navíc.

POVOLÁNÍ

VLASTNOSTI

DOVEDNOSTI

Vlastnost / dovednost pro opačné pohlaví

Které pohlaví může lépe vykonávat dané povolání?

Pilotka letadla

Chytrá, pěkná, zlá, trochu strašpytel.

Umět řídit letadlo, nemít strach z výšek, skákat padákem, zvládnout turbulence, umět vzlétnout s letadlem,

X

Obě pohlaví

Učitel v mateřské škole

Hodný, starostlivý, trochu přísný.

Umět dávat pozor, odpovídat na různé otázky, hrát na klavír.

X

Obě pohlaví

Výzkumnice

Chytrá, pozorná, citlivá, trpělivá, učenlivá, vybavená, připravená.

Zná vše o přírodě, dobře stopovat, mít oči na stopkách, hledat.

X

Obě pohlaví

Opravářka automobilů

Bláznivá, hustá, trpělivá, hloupá.

Umět umýt auto, musí mít triko, které se může zničit, umět zacházet s náčiním, umět vyměňovat pneumatiky.

X

Obě pohlaví

Několikrát jsme při společných diskuzích narazili na povolání kněze. Toto povolání žáci považovali za typicky mužské, stejně jako profesi horníka. („může to být jen kluk, protože dole pod zemí může padat kamení“), nebo boxera („muž, protože holky neumějí bojovat“). Většina ale tvrdila, že dívky i chlapci by mohli mít povolání, jaké chtějí. Musí se jen něčemu naučit nebo nějací být.

Splnění vytyčeného cíle se projevilo i na žákovi, který zprvu u výzkumné profese tvrdil: „Výzkumnice holky nemohou být, vždyť se starají jen o ty své účesy a taky nehty a malování.“ Nyní si byl jistý, že mohou být výzkumníci i výzkumnice, protože je důležité, aby se naučili a pochopili to, co zkoumají.

Shrnutí

Celkově nejzajímavější pro mě bylo, když žáci zkoumali postavení muže a ženy v běžných televizních reklamách. Jeden z žáků prozkoumával reklamní spoty o autech a přišel s objevem, že ačkoliv zajímají auta spíše muže, tak se v reklamách více vyskytují ženy. Pohotový tatínek mu vysvětlil, že auta a ženy patří k sobě, proto se objevují v reklamách dohromady. Bystrý žák to pochopil po svém a usoudil, že když se tedy ženy ochomýtají kolem aut, pak mohou být opravářkami („začnou jim rozumět“). Každá výuková aktivita pomohla k posunu jinak. Každý potřeboval svůj čas na vstřebání a pochopení vlastním způsobem.

Fotografie

Dokumenty

Ke stažení