Případové studieCo se skrývá pod pokrývkou

Škola: Střední škola (Velká Británie)
Aktivita: Co se skrývá pod pokrývkou?

Naši střední školu navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku mezi 11 a 16 lety. Žáci mají široké spektrum obtíží (mezi nimi také Downům syndrom nebo autismus) a pocházejí z různých etnických a kulturních skupin.

Aktivitu jsme realizovali ve třídě, kterou navštěvuje 10 žáků (3 dívky a 7 chlapců). Vzhledem k tomu, že všichni žáci mají značné komunikační obtíže, pomáháme jim vyjádřit jejich myšlenky a názory prostřednictvím různých tištěných symbolů a fotografií.

Úvodní zjišťování

Nejdříve jsem si vybrala aktivitu Jaké budou mít zaměstnání? Mezi obrázky vrstevníků žáků jsem doplnila fotografii dívky s šátkem. Už dříve jsem si u žáků všimla některých negativních komentářů vůči zahaleným dívkám.

Zatímco jednotlivě žáci přisuzovali muslimské dívce s šátkem na hlavě různá povolání (včetně učitelky, stavitelky, doktorky a farmářky), společně se shodli na profesích pečujících (např. profese ošetřovatelky a kuchařky). Když jsem se zeptala, jaká žena je, odpovídali, že legrační, šťastná, bohatá a chytrá. Všimla jsem si i komentáře jedné asijské dívky: „Jiné děti se jí smějí a říkají, že je legrační.“ (Nebyla jediná, kdo si myslel, že šátek na hlavě může být cílem legrácek ostatních.)

V tu chvíli jsem dospěla závěru, že je potřeba více prozkoumat nepříjemné pocity, které u části žáků vyvolávají muslimské ženy s šátky na hlavě. Zařadila jsem proto aktivitu Představy o ženách.

Vybrala jsem obrázky sedmi žen s různými šátky, které jim pokrývaly hlavu a některým i zahalovaly obličej. Žáci nad obrázky přemýšleli, diskutovali o nich, jejich výroky byly například „žena je smutná,pláče,je špatná“. Muslimská dívka prohlásila: „Když jdete do mešity, máte na hlavě šátek.

Žáci však většinou popisovaly ženu v burce jako starou nebo označily za znepokojivé, že jí nejsou vidět oči. Ženu v nikábu s úzkou škvírou na oči označily dvě třetiny třídy jako špatnou a podivnou (žáci se nemohli rozhodnout, zda je bohatá, nebo chudá), ženu v hidžábu považovali žáci za Bengálku apod.

Naopak reakce na atletku z Bahrajnu (v hidžábu) byly téměř ze dvou třetin třídy pozitivní, na děvče s volným šátkem reagovali také pozitivně a označovali je za chytré. Dívku, která měla na sobě al-amira (druh hidžábu) a která se na obrázku usmívala, popsali jako šťastnou.

Ukázky výroků žáků

Obrázek

Komentář

Od koho?

žena v nikábu

Nevidím její obličej. Vidím její oči. Vypadá smutně. Přišla o své přátele a rodinu.

bílý chlapec

žena v nikábu

Jde do mešity. Vypadá šťastně.

asijský muslimský chlapec

 

starší žena v hidžábu

 

Nosí brýle. Jsou vidět její vlasy a obličej. Myslím, že má na sobě červené boty. Jde nakupovat ovoce.

bílý chlapec

žena v burce

Nikomu se nelíbí. Dělají si z ní legraci. Můžeš vidět její ruce, ale ne její obličej a oči. Vypadá smutně.

africký černošský chlapec

 

žena-atletka v hidžábu

 

Připravuje se k běhu. Je šťastná, protože čeká na zahájení dalšího závodu.

asijský muslimský chlapec

žena-atletka v hidžábu

Muži běhají závody.

bílý chlapec

žena v nikábu

Jak se to jmenuje? Je smutná, protože její děti odešly.

africký černošský chlapec

žena v nikábu  

Je to nikáb. Je šťastná. Jde se pomodlit do mešity.

asijský muslimský chlapec

žena s volným šátkem

Má na sobě šátek. Jsou vidět její oči.

dívka se smíšeným původem

mladá žena v hidžábu s brýlemi

Jde do mešity za svými přáteli. Má na sobě brýle a šátek.

muslimská dívka

Závěrečné zjišťování

Žáky v jejich úsudku ovlivňovaly především výraz a mimika zahalených žen a dívek – na pozitivní usměvavé obrázky reagovali žáci pozitivními komentáři.

Aktivita však u všech odhalila (s výjimkou muslimských dívek a chlapců – matka a sestra jednoho z těchto chlapců nosí nikáb) nepříjemné pocity, smutek a znepokojení. Je zřejmé, že bude zapotřebí s žáky dále pracovat. Součástí další výuky žáků bude návštěva muslimské učitelky, která bude s žáky diskutovat.

Realizovaná aktivita přiměla jednoho zmuslimských žáků  k tomu, aby mluvit o své kultuře a identitě. Přinesl například fotografie z rodinného života a období, kdy ještě vyrůstal v jiné zemi a hrdě o všem hovořil. Myslím, že aktivita i veškeré dění kolem vyslalo signál, že je vítáno, aby žáci ve třídě sdíleli, co utváří jejich identitu, a vzájemně se respektovali.

Fotografie

Dokumenty