Případové studieJeden den Ježíškem

Škola: Základní škola (Česko)
Aktivita: Co děti potřebují?

Základní školu, ve které učím, navštěvuje asi 500 žáků. Jedná se o spádovou školu, to znamená, že do ní nejen chodí děti z  města, ale také dojíždějí žáci z okolních obcí. Škola je výborně vybavena a nese motto Děláme školu, do které děti chodí rády.

V sedmém ročníku, který jsem si pro zjišťování aktivity vybrala, je 23 žáků. Jsou komunikativní, rádi se zapojují do různých aktivit. Již druhý rok zde učím český jazyk a výtvarnou výchovu.

Úvodní zjišťování

Aktivita Jeden den Ježíškem je podle mého názoru důvtipná, má snadné zadání i vyhodnocení. Očekávala jsem proto, že žáky zaujme a zároveň pro mě bude jednoduché zjistit jejich postoje k danému tématu. Smyslem aktivity bylo zaznamenat, co by si děti na různých kontinentech nebo ve vybraných zemích přály či potřebovaly dostat k Vánocům. Předpokládala jsem, že studenti budou odpovídat v souladu s obecně známými charakteristikami vybraných států a jejich atributy (např. Kanada – hokejový dres s potiskem javorového listu). Navíc žáci často získali zkušenosti s některými státy pouze na základě dárku, který jim v podobě suvenýru typického pro určitou zemi přivezl někdo jiný.

Prvnímu zjišťování bylo přítomno 20 žáků. Třídu jsem uspořádala tak, aby vždy dvě lavice tvořily zázemí pro čtyřčlennou skupinu. Do skupin se chlapci a dívky rozdělili sami, podle toho jak si sedali při příchodu do učebny. Každá skupina dostala slepou mapu světa, šest lepicích štítků a záznamový arch. Při rozdávání archů jsem navodila situaci, která byla zároveň instrukcí aktivity: „Staňte se Ježíškem a darujte dítěti z dané země dárek. Zdůvodnění své volby dárku zapište. Své nápady napište na lepicí štítky, které následně rozmístěte na mapě světa k daným zemím.“

Zadání buď Ježíškem žáky nadchlo. Skupiny zapáleně diskutovaly nad tématem, bylo náročné shodnout se na dárku, který by byl nakonec zapsán. Jedna skupina začínala s míčem pro všechny děti, ale nakonec od tohoto řešení ustoupila. Nejrychlejší shoda panovala u ČR – elektroniku chceme přece všichni a ponožky jsou netypičtější dárek pod stromečkem. I když mám pocit, že výběr ponožek byl spíš ironický. . Myslím si, že vliv na výběr dárku měl především osobní pohled ve smyslu „co bych chtěl já, kdybych v dané zemi žil“ a také to, jestli ve skupině převažovali spíše kluci, nebo dívky.

Z výstupů prvního zjišťování bylo patrné, že moje očekávání se potvrdilo. Žáci znají některé charakteristiky o zemích více než jiné. Například o Kanadě se z médií dozvídáme především informace, které jsou spojeny s hokejem. Je naprosto pochopitelné, že tuto informaci si žáci ihned propojili – děti z Kanady by si přály brusle a hokejové dresy. Argentinské děti zase dostaly fotbalový míč a australské plavky a surfovací prkno. Naproti tomu indické děti barel s vodou (představa nedostatku pitné vody) a modlitební koberečky (odlišné náboženství, s nímž jsou spojeny určité zvyky). Etiopské děti by byly obdarovány léky, oblečením a čokoládou, protože v České republice je známa kampaň „Většina dětí, které pracují na kakaových plantážích, čokoládu nikdy neochutnala“. Do českých dětí pak žáci promítají většinou svá vlastní přání.

Výuka

Mým cílem bylo, aby žáci nevnímali některé země jako výhradně chudé a závislé na pomoci (jak tomu nasvědčují odpovědi typu barel s vodou, léky a oblečení) a jiné zase pouze z jednoho úhlu pohledu („hokejová země‟, „fotbalová země‟ apod.). Proto jsem se rozhodla jejich povědomí o daných zemích více rozšířit. Skupina žáků se vždy zaměřila na jednu z vybraných zemí s upozorněním, aby vzala v úvahu všechny aspekty, které ji ovlivňují (poloha, klima, tradice a zvyky, politická situace apod.).

Prezentace byly různorodé a zajímavých i statistických informací mnoho. Následovala diskuze o tom, jak se liší a co mají podobného děti v těchto zemích s těmi našimi.

Závěrečné zjišťování

Při druhém zjišťování aktivity bylo ve třídě přítomno 23 žáků. Znovu pracovali ve skupinách se stejným zadáním, jen dárky doplňovali a zdůvodňovali přímo do jednotlivých zemí na slepé mapě, kterou obdržela každá skupina.

Soudím, že po výukové mezifázi se v rámci druhého zjišťování povědomí žáků rozšířilo (např. Argentina je země mnoha sportů, ne pouze fotbalu), a mysleli více na celou zemi než na jedno dítě.

Ačkoliv mým záměrem bylo přinést rozmanitější pohled, výstupy z druhého zjišťování napovídají, že žáky nejvíc fascinovaly informace „bulvárního“ charakteru (HIV v Etiopii, přelidnění v Indii a s ním spojená regulace porodnosti). Kvůli fixaci na zprávy tohoto typu se posílila „stereotypizace“ prvního zjišťování.

Shrnutí

Do budoucna bych chtěla dále pokračovat v mapování všech rozmanitostí daných zemí. Ráda bych žáky upozornila na to, že  například v Indii nežijí pouze hladovějící lidé se špinavými zuby. Na to, že lepší cesta, než násilná vnější regulace porodnosti, je zvýšení životní úrovně obyvatel prostřednictvím vzdělání. Ráda bych žáky přiměla k uvědomění, že toto řešení není vhodné pouze pro země globálního Jihu, ale pro všechny státy bez výjimky. Chtěla bych, aby si uvědomili, že neexistují země, které pravidla vytvářejí (korigují ostatní), a ty, které pravidla přijímají (regulace porodnosti – antikoncepce).

Zároveň však nechci popírat fakt, že určité znaky jsou pro jednotlivé země a regiony typické. I když díky globalizaci můžeme tyto prvky spatřit všude na světě (např. čínské čtvrti, vietnamská tržnice SAPA), chci žáky ujistit, že je normální stanovit si určitá kritéria, díky kterým se ve světě orientujeme. Je však nutné o těchto kritériích kriticky uvažovat a zvažovat, zda jsou pro orientaci ve světě vždy funkční.

 

Úvodní zjišťování

 Závěrečné zjišťování

Země

Kdybych byl/a Ježíškem, daroval/a bych dětem, které žijí v různých částech světa…

Tento dárek bych daroval/a, protože…

Kdybych byl/a Ježíškem, daroval/a bych dětem, které žijí v různých částech světa…

Tento dárek bych daroval/a, protože…

Kanada

brusle (2x)

svetr

hokejový dres

motorka

Je tam zima a led. Jsou tam ledové plochy.

Mohou tam řídit už od 16 let.

internet

lyže

bunda

hokejka

Nemají tam internet.

V Kanadě je hodně sněhu.

Je tam zima.

Hokej je národní sport.

Argentina

míč / fotbalový míč (3x)

nafukovací lehátko

Nadšenci pro fotbal.

Protože se tam hraje fotbal. Hodně dětí chce být fotbalistou.

koně

vodní skútr

sportovní oblečení

míč

patový míč

Na tradiční hru pato.

Je tam jiná zábava.

Mají hodně sportů.

Sportují.

Pato je národní sport.

Etiopie

léky

oblečení (2x)

čokoláda

Potřebují zdravotní péči.

Častý výskyt nemocí.

Protože jsou chudí.

Aby jim bylo teplo. Chtěli jsme jim dát hračky, ale pro ně je důležitější oblečení.

Protože tam nemají moc jídla.

pomůcky do školy

ponožky

Lego

antikoncepce kondomy

citrónová limonáda

Musí se vzdělávat.

Potřebují více oblečení.

Jsou chudí, potřebují se zabavit.

Jsou ohrožení virem HIV.

Je tam vedro, limonáda je osvěžující.

ČR

pes

ponožky

tablet

PS4

elektronika

Většina lidí chce psa.

Typický dárek v ČR.

Elektronika je potřeba.

České děti hodně „paří“.

ČR je závislá na elektronice.

elektronika

internet zdarma

stolní hra

robot na uklízení

kolo

Kdo ji nechce?

Nudné hodiny (myšleno ve škole).

Zábava bez elektroniky.

Pomocník.

Málo sportují.

Indie

barel s vodou

lego

modlitební koberce

různé hračky (2x)

Je tam špinavá voda.

V Indii takové věci nemají.

Jsou silně věřící.

Aby se děti nenudily, pro děti na zabavení.

jídlo

pilulky proti početí

zubní kartáček

plavky

opalovací krém

Je tam hodně lidí a málo „žrádla“.

Aby bylo méně obyvatel.

Mívají špinavé zuby.

Koupou se v řece nazí.

Mají časté spáleniny od slunce.

Austrálie

krumpáč

plavky

zvířecí granule

surfovací prkno

hřiště

Těží v dole.

Mají moře.

Mají hodně zvířat.

Na zábavu po škole.

Aby si měly kde hrát.

hřiště

české bezdomovce

petanque

kbelík

motorka

Mají málo hřišť.

Mají málo obyvatel.

Mají rádi tyto sporty.

Pro šetření vodou.

Jsou tam prázdné a dobré silnice.

 

Fotografie

Dokumenty