Případové studieKteré značky jsou nejlepší?

Škola: Základní škola (Slovensko)
Aktivita: Které značky jsou nejlepší?

Tuto aktivitu jsem využila v 6. ročníku základní školy v hodině občanské nauky. Lze ji však lehce zařadit i do předmětů jako je informatika, dějepis nebo zeměpis. Dá se propojit s tématy chudoba, zdraví, migrace a životní prostředí. Výběr značek je možné přizpůsobit skupině a místním podmínkám. Rozhodla jsem se zahrnout loga několika slovenských společností, která jsou přítomná v našem regionu a s nimiž se žáci měli možnost setkat.

Nejvíce času dětem zabralo odůvodnění jejich rozhodnutí. Různé značky hodnotili na základě vlastní zkušenosti anebo zprostředkovaně podle zkušenosti jejich přátel a rodičů (např. společnost Baťa podle jednoho z nich „nenabízí moc možností na výběr“, protože „moje máma tam chodí a nikdy nic nekoupí“). Některá hodnocení byla očividně ovlivněna pohlavím a věkem (např. Lego bylo považováno za produkt „vhodný pro malé děti“ a „pro kluky“). Zajímavým aspektem diskuze bylo zdůraznění nezdravých jídel, ale zároveň pozitivní hodnocení značky McDonald´s.

V klasifikaci některých žáků se odrážela finanční situace rodiny, neboť určité značky označili za drahé. Komentáře také naznačovaly, že ne všechny děti se dívají jen na cenu, ale zajímá je i kvalita výrobku, rovněž nepodléhají vlivu reklamy. Pár jich vyjádřilo názor, který souvisel s povědomím o provázanosti globální produkce a konzumace produktu. Tito žáci se zajímali o podmínky, v nichž byly naše produkty vyrobeny. To se například odrazilo i ve vyjádření, že pokud by věděli, že daný produkt je výsledkem dětské práce anebo že lidé při jeho výrobě pracují ve špatných podmínkách, nekoupili by si ho.

Při realizaci aktivity jsem ocenila asistenta, který zapsal všechny názory a reakce. Právě komentáře pro posuzování značek mohou odhalit další témata, kterým by bylo dobré se věnovat podrobněji (např. dětská práce, globální provázanost, spravedlivý obchod, životní styl a chudoba).

Při závěrečném zjišťování je možné aktivitu opakovat ve stejné podobě. Značky se mohou rozdělit do dvou skupin se stejným zastoupením zahraničních a domácích či místních výrobků téhož typu. To může vnést hlubší pohled na lákavost vybraných značek a namířit pozornost na jiná témata spojená se spotřebou.

Fotografie

Dokumenty