Případové studieJak nejlépe chránit životní prostředí?

Škola: Střední škola (Slovensko)
Aktivita: Jak nejlépe chránit životní prostředí?

Na městském gymnáziu vyučuji matematiku a chemii. Pro zjišťování postojů žáků k životnímu prostředí jsem zvolila 1. ročník, ve kterém jsem si chtěla vyzkoušet také jiné metody než tradiční dotazníky.

Úvodní zjišťování

Ve zvolené aktivitě jsem udělala jen malou změnu. Možnost Necestovat letadlem jsem nahradila libovolným vlastním návrhem. Výsledky jsme zpracovali společně tak, že každá úroveň v diamantovém diagramu měla různý počet bodů (od 5 bodů pro volbu na vrcholu diagramu až po 1 bod za nejmenší prioritu). Součet všech přidělených bodů byl 351 (27 bodů x 13 zúčastněných), což představovalo 100 %.

Výsledky:

17 % – Recyklujte vše, co se dá.

14 % – Šetřete vodou.

13 % – Vlastní návrh.

13 % – Šetřete elektrickou energií.

12 % – Kompostujte.

9 % – Kupujte jen to, co potřebujete.

8 % – Choďte pěšky.

8 % – Nakupujte od lokálních výrobců a zemědělců.

7 % – Nepotřebné věci dejte na charitu.

Vlastní návrhy žáků zahrnovaly například: neznečišťovat vodu, neodhazovat odpady do přírody (7x), nedělat černé skládky, používat dopravní prostředek jen když je třeba, používat skleněné lahve, nepoužívat mikrotenové sáčky, používat ekologická paliva v dopravě.

Výuka

Na základě výsledků jsem se rozhodla zaměřit na to, že mladí lidé snížení vlastní spotřeby nebo nákup od lokálních výrobců nepovažují za vysokou prioritu při ochraně životního prostředí, a to jsem chtěla změnit. V aktivitách jsem se proto věnovala problematice spotřeby a produkce, konzumnímu způsobu života a lokální produkci. Hlavním cílem bylo posunout postoje žáků od „recyklujte“ k „sniž spotřebu, aby nebylo co recyklovat“.

Aktivitami jsem sledovala i další cíle:

  • vytvořit ve třídě bezpečné prostředí,
  • zbavit žáky strachu z vyjádření vlastního názoru,
  • učit se naslouchat ostatním a respektovat jejich názor.

Posunu v postojích jsem se snažila dosáhnout realizací šesti aktivit, z kterých jsem tři zařadila do hodin matematiky a po jedné do hodiny umění a kultury, zeměpisu a na „mezipředmětový“ workshop.

  1. Zeměpisné, procentuální a matematicky vyhodnocené úvodní zjišťování k důslednějšímu uvědomění si výsledků.
  2. Aktivita Cesta mojí snídaně zahrnuje učivo o měřítku mapy a dopadu nákupu potravin ze vzdálených koutů světa, jako je například výpočet spotřeby paliva na jejich dovoz.
  3. Aktivita Lokální potraviny mapuje pozitiva a negativa nákupu domácích potravin a byla spojena s ochutnávkou výrobků, které žáci přinesli z domova.
  4. Aktivita Krize zaměřená na snížení spotřeby zahrnovala simulaci krize, mapování jejich dopadů hledání řešení.
  5. Aktivita Od albatrosů k PET lahvím byla zaměřená na ochranu životního prostředí, uvědomění si významu snižování spotřeby PET lahví a zodpovědného spotřebitelského chování.
  6. Aktivita Z jednotky nula? zahrnovala problémové úlohy zaměřené na snižování spotřeby a nákup domácích výrobků

Závěrečné zjišťování

Použila jsem původní aktivitu a výsledky vyhodnotila s žáky přímo v hodině matematiky.

Výsledky:

16 % – Šetřete vodou.

14 % – Recyklujte vše, co se dá.

10 % – Šetřete elektrickou energií.

10 % – Kompostujte.

10 % – Choďte pěšky.

10 % – Neznečišťujte přírodu.

8 % – Kupujte jen to, co potřebujete.

7 % – Nakupujte od lokálních výrobců a zemědělců.

7 % – Nepotřebné věci dejte na charitu.

5 % – Nezahazujte odpadky do přírody.

2 % – Nekupujte výrobky v plastových obalech.

Shrnutí

K zásadní změně postojů nedošlo. Nenaplnily se moje cíle, aby si žáci uvědomili význam snižování vlastní spotřeby a význam nákupu lokálních výrobků. Dokonce se skóre některých činnosti oproti úvodnímu měření snížilo. Toto je zajímavé zjištění, protože během aktivit žáci deklarovali pochopení souvislostí ohledně snižování vlastní spotřeby a nákupu lokálních výrobků. Díky tomu jsem si uvědomila, že dosáhnut skutečné změny je velmi náročné a nestačí jen pár aktivit za půl roku. Pozitivem však je, že aktivity mi umožnily získat velmi dobrý přehled o názorech mých žáků.

Fotografie

Dokumenty