Hodnotící aktivityVodní hrátky

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem aktivity je zjistit žákovy znalosti a porozumění týkající se zodpovědné spotřeby vody. Zjištění, které aktivita nabízí, se týkají nejen jeho zkušeností, ale i jeho reálného jednání.

Co potřebuji?

Karty s výroky (do každé skupiny), barevné lepicí papírky, nakreslená škála „plýtvání vody“:

Odpovědná spotřeba                                                      Plýtvání

0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Karty s výroky

 1. Nechat odtéct vodu, dokud není teplá, nebo studená (podle potřeby).
 2. Nechat téct vodu při čistění zubů nebo mytí vlasů.
 3. Prát oblečení, které je jednou nošené.
 4. Nakupovat jen věci, které potřebuji.
 5. Mýt nádobí, ovoce a zeleninu pod tekoucí vodou.
 6. Kupovat balenou vodu v obchodě.
 7. Sbírat dešťovou vodu do nádob a využívat ji jako užitkovou.
 8. Preferovat sprchování před koupáním ve vaně.
 9. Zalévat zahradní rostliny pomocí konve.
 10. Používat ostřikovače trávníku, aby vypadal svěží i v parném létě.
 11. Splachovat záchod vždy stejným proudem vody.
 12. Nechat protékat záchod nebo kapající kohoutek.
 13. Pít kohoutkovou vodu i v restauraci.
 14. Konzumovat maso každý den.
 15. Vyhazovat pečivo, které není úplně čerstvé nebo je ztvrdlé.
 16. Preferovat sezónní ovoce a zeleninu.
 17. Nakupovat potraviny na trhu.
 18. Pravidelně pít kávu nebo čaj.
 19. Kupovat oblečení v secondhandu nebo nosit oděvy po starším sourozenci.

Jak postupovat?

 • Rozdělte žáky do 3–5členných skupin (tak, aby počet výrazně nepřevyšoval 5 skupin). Vysvětlete žákům, že mají ve skupinách rozhodnout na škále, do jaké míry činnost uvedená na kartě odpovídá zodpovědné spotřebě, nebo naopak plýtvání. Potom, co budou mít tvrzení rozřazena na škále, zapíší výsledek.
 • Na tabuli potom společně zapište výsledek celé třídy. Na základě součtu hodnot jednotlivých tvrzení (např. skupiny přisoudí tvrzeníPrát oblečení, které je jednou nošené.“ hodnoty 9, 8, 5, tzn. součet hodnot je 22) udělejte jejich žebříček, kde nahoře budou tvrzení s největší hodnotou a dole s nejnižší.
 • Potom následuje třídní diskuze. V ní, pokud to podloží dostatečnými argumenty, mohou žáci jednotlivé výroky v žebříčku přesouvat.
 • V závěru rozdejte každému žákovi barevné lepicí papírky (podle počtu tvrzení) a vyzvěte je, aby přilepili lísteček k té činnosti, kterou dělají. Upozorněte žáky na to, aby označili nejen činnosti, které vypovídají o odpovědné spotřebě, ale i ty, které svědčí o plýtvání.
 • Diskutujte s žáky o činnostech, které označili. Soustřeďte se na dvě skupiny výroků – pět prvních (odpovídají plýtvání) a pět posledních výroků (odpovídají zodpovědné spotřebě). Ptejte se žáků (týká se posledních pěti výroků): „Proč to děláte?“. Prozkoumejte, které činnosti vypovídající o odpovědné spotřebě už žáci vykonávají, i to, zda jsou si jejich pozitivního dopadu vědomi.
 • Zeptejte se žáků (týká se prvních pěti výroků): Je možné to dělat jinak? Jaké to může mít výhody a jaké nevýhody? Jsou nějaké překážky, které brání změně dosavadního přístupu?

Jak shromáždit výstupy aktivity?

Jednotlivé skupiny zapisují rozmístění výroků na názorové škále do tabulky.

Výrok Umístění na škále (0 – 10, kde 0 = odpovědná spotřeba, 10 = plýtvání)
Nechat odtéct vodu, dokud není teplá, nebo studená (podle potřeby).  
Nechat téct vodu při čistění zubů nebo mytí vlasů.  
Prát oblečení, které je jednou nošené.  
Nakupovat jen věci, které potřebuji.  
Mýt nádobí, ovoce a zeleninu pod tekoucí vodou.  
Kupovat balenou vodu v obchodě.  
Sbírat dešťovou vodu do nádob a využívat ji jako užitkovou.  
Preferovat sprchování před koupáním ve vaně.  
Zalévat zahradní rostliny pomocí konve.  
Používat ostřikovače trávníku, aby vypadal svěží i v parném létě.  
Splachovat záchod vždy stejným proudem vody.  
Nechat protékat záchod nebo kapající kohoutek.  
Pít kohoutkovou vodu i v restauraci.  
Konzumovat maso každý den.  
Vyhazovat pečivo, které není úplně čerstvé nebo je ztvrdlé.  
Preferovat sezónní ovoce a zeleninu.  
Nakupovat potraviny na trhu.  
Pravidelně pít kávu nebo čaj.  
Kupovat oblečení v secondhandu nebo nosit oděvy po starším sourozenci.  

Na základě součtu hodnot jednotlivých výroků je seřaďte do žebříčku.

Výrok Hodnota výroku ve třídním žebříčku (označte ta tvrzení, která byla žáky přesunuta) Je to možné dělat jinak? (výhody/nevýhody) Jaké jsou překážky?
Nechat odtéct vodu, dokud není teplá, nebo studená (podle potřeby).      
Nechat téct vodu při čistění zubů nebo mytí vlasů.      
Prát oblečení, které je jednou nošené.      
Nakupovat jen věci, které potřebuji.      
Mýt nádobí, ovoce a zeleninu pod tekoucí vodou.      
Kupovat balenou vodu v obchodě.      
Sbírat dešťovou vodu do nádob a využívat ji jako užitkovou.      
Preferovat sprchování před koupáním ve vaně.      
Zalévat zahradní rostliny pomocí konve.      
Používat ostřikovače trávníku, aby vypadal svěží i v parném létě.      
Splachovat záchod vždy stejným proudem vody.      
Nechat protékat záchod nebo kapající kohoutek.      
Pít kohoutkovou vodu i v restauraci.      
Konzumovat maso každý den.      
Vyhazovat pečivo, které není úplně čerstvé nebo je ztvrdlé.      
Preferovat sezónní ovoce a zeleninu.      
Nakupovat potraviny na trhu.      
Pravidelně pít kávu nebo čaj.      
Kupovat oblečení v secondhandu nebo nosit oděvy po starším sourozenci.      

Jak analyzovat výstupy aktivity?

 • Povědomí žáků o jednotlivých činnostech a dopadu, který mají na spotřebu vody, je z oblasti jejich znalostí o dané problematice. Tyto znalosti a zkušenosti mohou ale vyplývat ze zájmu žáků a tedy i jejich postoje k plýtvání tohoto přírodního zdroje. Závěrečná aktivita navíc vypovídá o konativní složce postoje: „Co děláme a proč? Vidíme změnu jako možnou? V čem naopak vidíme překážky?“.
 • Sledujte, jaké činnosti žáci považují za ty, které vodou šetří, a jak posuzují míru spotřebované vody na jednotlivé činnosti (jak si stojí mytí nádobí pod tekoucí vodou ve srovnání s každodenní konzumací masa).
 • Vypsané výroky jsou vytučněny podle toho, zda jsou náročné na spotřebu vody (vytučněné písmo), nebo se snaží spotřebu vody redukovat (normální písmo). Berte v úvahu, že pouze vysvětlení žáků vám objasní, zda i v jejich podání jde o plýtvání, či se naopak jedná o zodpovědnou spotřebu (např. koupání ve vaně může vodu uspořit, nenapustí-li si žák plnou vanu).
 1. Nechat odtéct vodu, dokud není teplá, nebo studená (podle potřeby).
 2. Nechat téct vodu při čistění zubů nebo mytí vlasů.
 3. Prát oblečení, které je jednou nošené.
 4. Nakupovat jen věci, které potřebuji.
 5. Mýt nádobí, ovoce a zeleniny pod tekoucí vodou.
 6. Kupovat balenou vodu v obchodě.
 7. Sbírat dešťovou vodu do nádob a využívat ji jako užitkovou.
 8. Preferovat sprchování před koupáním ve vaně.
 9. Zalévat zahradní rostliny pomocí konve.
 10. Používat ostřikovače trávníku, aby vypadal svěží i v parném létě.
 11. Splachovat záchod vždy stejným proudem vody.
 12. Nechat protékat záchod nebo kapající kohoutek.
 13. Pít kohoutkovou vodu i v restauraci.
 14. Konzumovat maso každý den.
 15. Vyhazovat pečivo, které není úplně čerstvé nebo je ztvrdlé.
 16. Preferovat sezónní ovoce a zeleninu.
 17. Nakupovat potravin na trhu.
 18. Pravidelně pít kávu nebo čaj.
 19. Kupovat oblečení v secondhandu, nebo nosit oděvy po starším sourozenci.

Sledujte, jak žáci přemýšlí o výrocích, které mají přímý vliv na jejich spotřebu vody (např. kupovat balenou vodu) nebo v jejich domácnostech (např. splachovat vždy stejným proudem vody), ve srovnání s výroky, ve kterých není jejich spotřeba vody (virtuální vody) tak zřejmá (např. jíst maso každý den).

Výroky, ve kterých souvislost se spotřebou nemusí být zřejmá:

Kupovat balenou vodu v obchodě.

 • Na výrobu 1,5litrové balené vody je spotřebováno 10 litrů vody.

„Konzumovat maso každý den.“

 • Na 1kg hovězího masa je spotřebováno 15 400 litrů vody.
 • Na 1kg kuřecího masa je spotřebováno 4 325 litrů vody.
 • Na 1kg vepřového masa je spotřebováno 5 899 litrů vody.
 • Každodenní spotřeba masa je tedy velice náročná na spotřebu vody. 

Voda, kterou „sníme“, mnohonásobně převyšuje spotřebu vody našich domácností (více na www.waterfootprint.cz). Dodavatelem surovin, které jsou tak náročné na spotřebu vody, mohou být země, kde je jí nedostatek.

„Vyhazovat pečivo, které není úplně čerstvé nebo je ztvrdlé.“

 • 30 % vyrobeného pečiva skončí v koši. To znamená, že voda spotřebována na vypěstování surovin pro toto vyhozené pečivo byla zbytečně vyplýtvána. Např. na výrobu chleba bylo spotřebováno 1608 litrů vody.

 „Preferovat sezónní ovoce a zeleninu“ a „Nákup potravin na trhu.“

 • Myšleno lokálního ovoce a zeleniny a jeho nákup v době, kdy se v místě, kde žijeme, běžně pěstuje. Ovoce a zelenina tak nebyla vypěstována v oblastech chudých na vodní zdroje, nebyl znečištěn vodní zdroj použitými pesticidy a leteckou nebo jinou dopravou na vzdálené místo (např. transport hroznového vína z Chile do Čech).

„Pravidelné pít kávu nebo čaj.“

 • Jeden šálek čaje, nebo kávy si můžeme vychutnat díky 140 litrům spotřebované vody.

„Kupovat oblečení v secondhandu nebo nosit oděvy po starším sourozenci.“ a „Nakupovat jen věci, které potřebuji.

 • K výrobě jednoho trika je zapotřebí 2500 litrů vody. Navíc se při pěstování bavlny nadměrně používají pesticidy (na 1 triko je spotřebováno 150 g pesticidů), které ničí vodní zdroje.
 • Vysoká spotřeba je náročná na energii i zdroje.

Jak zjistit změnu?

Při opakovaném zjišťování sledujte, zda žáci chápou souvislost tvrzení se spotřebou vody. A jestli v souladu s uvědoměním mění i své jednání.