Hodnotící aktivityEnergie budoucnosti

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem aktivity je zjistit, jaká kritéria jsou klíčová při uvažování o zdrojích energie (např. bezpečnost, dopad na životní prostředí, ekonomické náklady při výrobě energie apod.).

Co potřebuji?

Papíry formátu A2 (podle počtu fotografií), sada 9 fotografií (ilustrujících různé zdroje energie).

Jak postupovat?

 • Pokud se rozhodnete ve třídě pracovat s menším množstvím než s devíti fotografiemi, pak dbejte na to, aby byly na vybraných fotografiích zastoupeny všechny zdroje (uhlí, plyn, jádro a obnovitelný zdroj energie). Každou z fotografií umístěte do středu papíru formátu A2. Rozdělte papír do třech sloupců – pozitiva (symbol „plus“), negativa (symbol „minus“) a otázky (symbol „otazník“).
 • Rozdělte žáky do 3–5členných skupin, ve skupinách se žáci přesunují od papíru k papíru a vyplňují sloupce. Dopisují pozitiva, negativa i své otázky směrem ke zdroji energie.
 • Vyvěste pak všechny papíry ve třídě, žáci mají možnost si je individuálně projít a prohlédnout. Rozdejte žákům barevné lepicí papírky, které žáci lepí na pozitiva, negativa nebo otázky, které je zajímají a chtěli by o nich diskutovat více, nebo kterým nerozumí (potřebovali by je vysvětlit).
 • Ve společné diskuzi se pak věnujte výrokům, které žáci označili. Žáci vysvětlí, proč výrok nebo otázku označili. Řeknou, co je zajímá nebo čemu nerozumí. Tvůrce pak odpoví. Ostatní žáci pak mohou do diskuze vstoupit.

Jak shromáždit výstupy?

Papíry, na které žáci píší pozitiva, negativa a otázky, si uchovejte. Do tabulky pak zapište tvrzení i otázky žáků, ne podle toho, jakého zdroje se tvrzení týká, ale podle toho, jaké kritérium je tvrzením bráno v úvahu (např. dopad na životní prostředí, náklady na výrobu energie apod.).

Zapište si i klíčové výstupy diskuze mezi žáky.

  Pozitiva Negativa Otázky
Dopad na životní prostředí (např. na změny klimatu, obnovitelnost zdrojů apod.).      
Dopad na lidi, kteří v místě žijí (bezpečnost versus ohrožení).      
Náklady na výrobu energie, efektivnost využití nákladů (poměr cena/výkon).      
Spolehlivost zásobování energií.      

Jak analyzovat výstupy aktivity?

 • Jednotlivé obrázky se vztahují k různým zdrojům energie:
  • plyn (obrázek 1 – těžba plynu)
  • jádro (obrázek 2 – jaderná elektrárna)
  • obnovitelné zdroje energie:
   • slunce (obrázek 3 – solární panely)
   • vítr (obrázek 4 – větrná elektrárna)
   • voda (obrázek 5 – vodní elektrárna)
   • biomasa (biomasa: obrázek 6 – biopaliva, obrázek 7 – splašky apod.)
  • uhlí (obrázek 8 – tepelná elektrárna)
 • Podívejte se na výroky a otázky žáků ke každému zdroji energie (uhlí – tepelná elektrárna, jádro – jaderná elektrárna apod.).
 • Zhodnoťte, zda se liší výroky žáků k jednotlivým zdrojům energie (např. biomase mohou připisovat spíše pozitiva a uhlí zase negativa). Sledujte, zda se k některým zdrojům energie dotazují více než k jiným.
 • Sledujte, o jakých hlediscích týkajících se různých zdrojů energie žáci nejvíce uvažují. Jsou to náklady na zpracování energie, dopad na ně samotné (na jejich bezpečnost), nebo dopad na životní prostředí a planetu jako celek?
 • Zjišťujte význam, který hlediskům dávají. Vidí v jednotlivých oblastech spíše klady, nebo zápory? Prozkoumejte, jakým směrem se ubírají otázky žáků. Co je na jednotlivých zdrojích zajímá? Oblast jejich zájmu pak můžete zohlednit v následné výuce.

Jak zjistit změnu?

 • V procesu práce s postoji žáků ve výuce zvyšujte jejich povědomí o tom, jak je složité zhodnotit každý zdroj energie a kolik existuje úhlů pohledů na danou problematiku.
 • V posuzování zdroje by měli žáci mít snahu vyvážit vlastní potřeby (cena energie, její spolehlivost a bezpečnost zpracování zdroje) a jeho dopad na životní prostředí (ničení krajiny při těžbě uhlí, dopad na prostředí v důsledku jeho spalování apod.). Sledujte, jak při rozhodování kriticky zvažují různé pohledy (např. průmysl, ekologii nebo kampaně místního obyvatelstva apod.).
 • V druhém zjišťování pak žáci mohou psát na stejný papír odlišnou barvou, aby učitel mohl rozlišit, kam se uvažování žáků v souvislosti s konkrétním zdrojem energie posunulo. Zároveň mohou žáci uvést odpovědi na své původní otázky, pokud už je znají.