Hodnotící aktivityJak se cítí?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem této aktivity je zjistit, do jaké míry jsou žáci schopni se vcítit do lidí, jejichž životy jim mohou připadat zcela odlišné od těch jejich.

Co potřebuji?

Tematický novinový titulek/obrázek s popiskem (využijte fotografii s loděmi přeplněnými uprchlíky), barevné papíry, fixy, nůžky, lepicí guma, arch s otázkou: Zamyslete se nad touto událostí z pohledu každé z uvedených osob. Co si myslí a co cítí?, sada kartiček s popisem lidí.

Matka osoby, která se zřejmě nachází na lodi.

Holandský rybář lovící ve Středozemním moři.

Čech, který se o události dozvěděl.

Pěstitel rajčat z Itálie.

Příklady titulků z období červen – říjen 2015 (zdroj: Respekt, ČT 24):

 • Život začíná na Lampeduse.
 • Jak se zdolává pevnost Evropa.
 • Další tragédie na Středozemním moři, zemřelo až 700 uprchlíků.
 • Desetitisíce uprchlíků ve Slovinsku, hranice bude střežit armáda.

Jak postupovat?

 • Rozdělte žáky do 3–5členných skupin, do skupin rozdejte fotografii s novinovými popisky.
 • Řekněte jim, ať z barevných papírů vystřihají komiksové bubliny a do těch vepíší, jak se cítí a co si myslí zobrazené osoby.
 • Poté, co budou všechny skupiny s prací hotové, vyzvěte je, aby svůj výtvor vyvěsili ve třídě. Pobídněte žáky, aby si jednotlivě prošli všechny fotografie a přečetli si obsah komiksových bublin.
 • Vysvětlete žákům, že nyní budou odpovídat na otázku: „Co si myslí? A co cítí?“ z pozice různých lidí (matka osoby, která je zřejmě na lodi apod.). Na tyto otázky pak žáci odpovídají v třídní diskuzi. Zapisujte všechny jejich odpovědi do záznamové tabulky.

Jak shromáždit výstupy?

Uchovejte komiksové koláže fotografií a všechny odpovědi žáků zapisujte do záznamové tabulky.

Osoba

Co si myslí? A co cítí?

Zdůvodnění

Matka osoby, která se zřejmě nachází na lodi.

 

 

Čech, který se o události dozvěděl.

 

 

Holandský rybář lovící ve Středozemním moři.

 

 

Pěstitel rajčat z Itálie.

 

 

Jak analyzovat výstupy aktivity?

 • Pročtěte reakce ke každé z popsaných osob, utvořte si kategorie toho, co obvykle berou žáci v úvahu (kategorie strach a obavy, kategorie naděje v lepší budoucnost apod.)
 • Soustřeďte se na to, zda jsou si žáci vědomi podobností mezi lidmi stejně, jako si uvědomují jejich odlišnost, zda odpovědi vypovídají o pochopení a schopnosti vcítit se, a zda kromě toho také o pochopení rozdílných lidských zkušeností, které mají původ například v rasismu či chudobě.

Jak zjistit změnu?

 • Ve výuce přimějte žáky pochopit, že migranti jsou velmi rozmanitá skupina. Lidé odchází ze země z různých důvodů (někteří musí odejít např. kvůli válce – uprchlíci, jiní odcházejí, aby zlepšili svou životní úroveň), májí různá přání i plány v nové zemi.
 • Po zopakování aktivity se soustřeďte na lepší pochopení významu odlišných životních příležitostí a šancí i lepší pochopení podobností mezi lidmi po celém světě.

Fotografie

Dokumenty

Ke stažení