Hodnotící aktivityZapojte se!

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem aktivity je zjistit, zda žáci rozumí svým možnostem a své síle v roli spotřebitelů i „hybatelů změny“.  Ověří si, jak dokážou prosadit změnu sami za sebe a jak se jim to daří ve větší skupině.

Co potřebuji?

Arch s nápisem „Používání dětské práce při výrobě čokolády“, fotografie (např. zobrazující dítě při sběru kakaových bobů), sada možností, jak problém vyřešit:

 1. Adoptovat dítě na dálku.
 2. Žádat, aby v místním obchodě rozšířili nabídku fairtradových čokolád.
 3. Zajímat se o původ čokolády, kterou kupuji.
 4. Zorganizovat ve škole charitativní akci (např. „Běh pro Afriku“).
 5. Napsat společnosti, která využívá dětskou práci, aby používala při výrobě čokolády fairtradové  kakaové boby a cukr.
 6. Přesvědčit školu (nebo celé město), aby usilovala o status fairtrade.
 7. Připojit se k petici Make Chocolate Fair.
 8. Přestat jíst čokoládu.
 9. Jiné řešení. Jaké?

Arch s otázkou „Jaké řešení přinese nejcitelnější změnu?

Jak postupovat?

 • Rozdělte žáky do 3–5členných skupin a dejte jim sadu možností, které mohou  do určité míry vyřešit problém „Používání dětské práce při výrobě čokolády“ (můžete doprovodit obrázkem). Vyzvěte žáky, aby každý sám za sebe označil tu činnost, ke které by se připojil, nebo by ji sám inicioval. Na způsobu označení se společně domluvte (např. červený puntík za každého žáka).
 • Poté žákům položte otázku: „Jaké řešení přinese nejcitelnější změnu?“ a pobídněte je, aby tvrzení seřadili do žebříčku podle toho, jak velký budou mít přínos k řešení problému.
 • Diskutujte s žáky, která řešení podle nich přináší největší změnu a která naopak k řešení tolik nepřispívají. Ptejte se jich na zdůvodnění. Pátrejte po tom, k jakým činnostem by se žáci připojili, nebo je sami iniciovali a žádejte je o vysvětlení. Prozkoumejte i jejich důvody, proč se k některým činnostem připojit nechtějí.

Jak shromáždit výstupy?

Žáci ve skupinách vyplní záznamové tabulky.

Řešení Pořadí v žebříčku Počet žáků, kteří by se k činnosti připojili, nebo ji sami iniciovali Zdůvodnění

Adoptovat dítě na dálku.

     

Žádat, aby v místním obchodě rozšířili nabídku fairtradových čokolád.

     

Zajímat se o původ čokolády, kterou kupuji.

     

Zorganizovat ve škole charitativní akci (např. „Běh pro Afriku“).

     

Napsat společnosti, která využívá dětskou práci, aby používala při výrobě čokolády fairtradové  kakaové boby a cukr.

     

Přesvědčit školu (nebo celé město), aby usilovala o status fairtrade.

     

Připojit se k petici Make Chocolate Fair.

     

Přestat jíst čokoládu.

     
Jiné řešení. Jaké?      

Jak analyzovat výstupktivity?

 • Sledujte, jaké aktivity žáci považují za klíčové pro vyřešení problému dětské práce a jak o samotném problému uvažují.
 • Navržené aktivity nabízí možnost zapojit se více i méně aktivně (aktivnější způsob je např. zorganizovat ve škole charitativní běh, naopak pasivnější je podepsat petici, nebo kupovat férovou čokoládu). Dopad navržených možností je také buď individuální, nebo systémový (přestat jíst čokoládu má dopad spíše na daného člověka, ale přesvědčit školu, aby se stala fairtradovou má už větší dopad).
 • Sledujte, zda žáci hodnotí jako klíčové ty aktivity, které mají větší (systémový) dopad a vyžadují jejich aktivní zapojení. Zaměřte se také na to, jak žáci hodnotí své možnosti a schopnosti ovlivnit globální problém dětské práce.  

Jak zjistit změnu?

Cílem není směřovat žáky pouze k podpoře fair tradu, ale spíše k zaujetí stanoviska k dětské práci. Vést je k reálnému zvážení vlastních schopností a posílení vědomí, že i oni mohou iniciovat, nebo podpořit změnu. Záměrem je, aby v druhém zjišťování spíše než vybírali a zhodnocovali nabízené možnosti, sami navrhovali možná řešení.

Fotografie

Dokumenty

Ke stažení