Hodnotící aktivityJak můžu udělat ze světa lepší místo?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem této aktivity je zjistit, co si žáci myslí a co vědí o činnostech, které mohou vykonat pro to, aby udělali ze světa spravedlivější a udržitelnější místo.

Co potřebuji?

Prázdný list papíru velikosti A3 pro každou skupinu, arch s otázkou „Jak můžu ze světa udělat lepší místo?“, kvandrantový graf nakreslený na tabuli, propisku pro každého žáka.

Jak postupovat?

  • Položte žákům otázku: „Jak můžu ze světa udělat lepší místo?“ Napište otázku na papír a vylepte ji na viditelné místo ve třídě. Nechte žákům prostor, aby se nad otázkou nejdříve individuálně zamysleli.
  • Poté žáky rozdělte do 3–5členných skupin a sdělte jim, že budou o otázce diskutovat ve skupině. Cílem diskuze je shrnout všechny možné způsoby, jak udělat ze světa lepší místo. Řekněte žákům, že mohou to, co dělá ze světa lepší místo, pojmenovat a napsat, nakreslit, nebo jinak vyjádřit na papír velikosti A3.
  • Po skončení skupinové práce následuje společná diskuze. V té zjišťujte, co žáci považují za důležité pro to, aby se ze světa mohlo stát lepší místo. Bádejte společně nad tím, co pro žáky znamená „lepší místo“. Jaký by svět musel být, aby naplnil charakteristiku „lepšího místa“? Jak činnosti, které žáci uvádějí, přispívají k tomu, aby se svět stal lepším místem? Společně s žáky mapujte, do jakých činností (z těch uvedených) jsou žáci ochotni se zapojit, do jakých ne a proč. 

Jak shromáždit výstupy?

Zapisujte nápady žáků do kvandrantového grafu nakresleného na tabuli.

Jak analyzovat výstupy aktivity?

  • Roztřiďte komentáře žáků tak, že je zapíšete do příslušné sekce kvandrantového grafu. Například komentář o odpadkovém koši na dětském hřišti patří do oddílů udržitelnost a lokální. Komentář týkající se globálního oteplování zase do oblastí udržitelnost a globální. Některé komentáře, jako například „Řekněme NE plastovým taškám!“, mohou být zařazeny k lokálnímu i globálnímu, proto požádejte žáky, aby své stanovisko vysvětlili a své tvrzení sami do grafu umístili.
  • Zaměřte se na schopnost žáků rozeznat dopad svých každodenních činností na jiné lidi i na planetu, na míru, do jaké žáci rozumí aktivitám spojeným jak se společenskou spravedlností, tak udržitelností, a do jaké rozumí činům lokálním a globálním.

Jak zjistit změnu?

Po zopakování aktivity se soustřeďte na lepší porozumění žáků dopadu jejich činů i větší vyváženost mezi odpověďmi spojenými se společenskou spravedlností a udržitelností a mezi lokálními a globálními činy.

 

Fotografie

Dokumenty