Hodnotící aktivityProč jsou lidé chudí?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem aktivity je zjistit, co žáci vědí a co si myslí o příčinách chudoby. Nakolik vidí příčiny chudoby v osobním přístupu jednotlivce (lenost, neschopnost nebo vlastní rozhodnutí) nebo v chybě systému (omezený přístup ke vzdělání, potravinám, zdravotní péči apod.).

Co potřebuji?

Archy s otázkou „Proč jsou lidí chudí?“ (pro každou skupinu), fixy, záznamový arch, na tabuli nakreslený kvandrantový graf.

Jak postupovat?

  • Rozdělte žáky do 3–5 členných skupin a řekněte jim, že v nich budou přemýšlet nad otázkou „Proč jsou lidé chudí?“ a zkusí vymyslet odpovědi. Každé skupině dejte jeden arch s otázkou, na který své nápady zapisují.

  • Poté, co skupiny dokončí svou práci, diskutujte o jejich nápadech. Sledujte četnost návrhů žáků (např. lenost 3x) a vždy se ptejte na vysvětlení každého nápadu. Zkoumejte s žáky jejich návrhy a pátrejte po hlubším zdůvodnění. Společně diskutujte o nejhlubších důvodech jejich přesvědčení týkajících se příčin chudoby.

  • Ptejte se žáků, které z důvodů jsou příčinou chudoby v zemích globálního Severu a Jihu. Sledujte, zda jsou některé souvislosti mezi příčinami týkajících se jednotlivých oblastí. Všechny odpovědi zapisujte do kvandrantového grafu připraveného na tabuli.

Jak shromáždit výstupy?

Výstupy skupinové práce zapište do záznamové tabulky. Úkolem každé skupiny je napsat všechny příčiny, které je v souvislosti s chudobou napadají. Sledujte i četnost, s jakou se každá příčina objevila.

Proč jsou lidé chudí?

Četnost příčiny

Nepracují.

4x

Jsou nevzdělaní.

3x

Potkala je nějaká životní tragédie.

1x

 

 

Do následujícího kvadrantového grafu společně s žáky zapisujte výstupy skupinové diskuze.

Jak analyzovat výstupy aktivity?

  • V kvandrantovém grafu sledujte, jestli vidí žáci příčiny hlavně v charakteristikách samotného jedince, nebo spíše v systému, ve kterém se jedinec nachází. Prozkoumejte, zda žáci považují příčiny chudoby za proměnlivé (jedinec či systém je může změnit), nebo neměnné (jsou dílem osudu či vržením do situace, kterou nemůžeme změnit, např. narozením se v určité rodině).

Jak zjistit změnu?

  • Cílem aktivity je ukázat co nejširší spektrum příčin chudoby od těch, které může jedinec snadno ovlivnit, po ty, které vyžadují změny celého systému. Žáci si uvědomí, jak se příčiny chudoby mění v závislosti na sociálním prostředí jedince i na oblasti, ve které žije.

  • Mohou změnit postoj k chudobě a chudým lidem (např. pohled na chudé jako na neschopné nebo líné se může změnit na pohled na chudé jako na lidi s omezeným přístupem ke vzdělání, zdrojům, nebo lidi s omezenou možností volby).  A v neposlední řadě jim tato aktivita umožní vnímat chudobu jako jev, který je v závislosti na oblasti nebo sociální skupině více méně řešitelný.

 

Fotografie

Dokumenty

Ke stažení