Hodnotící aktivityJak nejlépe chránit životní prostředí?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem této aktivity je zjistit, co si žáci myslí a co ví o dopadu, který má naše chování na životní prostředí.

Co potřebuji?

9 kartiček s tvrzeními:

A Nakupovat jídlo vypěstované místními pěstiteli.

B Necestovat letadlem.

C Šetřit vodou.

D Šetřit elektřinou.

E Nepotřebné věci věnovat charitě.

F Recyklovat vše, co můžeme.

G Chodit do školy pěšky.

H Založit na zahrádce kompost.

I Kupovat jen to, co skutečně potřebujeme.

Tvrzení napsaná na tabuli, záznamové archy 1 a 2, papír s otázkou „Jak nejlépe chránit životní prostředí?“.

Jak postupovat?

 • Rozdělte žáky do 3–5členných skupinek. Do skupin žákům rozdejte devět karet s tvrzeními a papír s otázkou „Jak nejlépe chránit životní prostředí?“. Řekněte žákům, aby si nejdříve kartičky prohlédli. Ujistěte se, že tvrzením na kartách rozumí.
 • Žáci mají ve skupinkách určit, která tvrzení na kartičkách považují z hlediska ochrany životního prostředí za nejdůležitější a která za nejméně důležitá. Požádejte žáky, aby kartičky seskupili do diamantového diagramu s tím, že nejdůležitější tvrzení bude nahoře a nejméně důležité vespod. Ostatní pak budou zařazena mezi nimi. Upozorněte žáky: „Mějte na paměti, že jde o to, jak nejlépe chránit životní prostředí, nejen lidi v něm“.
 • Poté, co skupinky sestaví tvrzení do diagramu, prezentují výsledek ostatním. Do soupisu všech tvrzení na tabuli zapisujte body, které každému tvrzení skupiny přisoudily, i jejich celkový součet (např. bodové zisky tvrzení „A Nakupovat jídlo vypěstované místními pěstiteli“ jsou 9, 5, 7, 9, tj. celkový bodový zisk tvrzení je 30 bodů).
 • Prohlédněte si pořadí jednotlivých tvrzení a diskutujte spolu o tom, proč jsou některá tvrzení pro ochranu životního prostředí důležitější než jiná. Ptejte se žáků k jednotlivým tvrzením:
  • Proč je tvrzení pro ochranu životního prostředí tak důležité?
  • Proč je méně důležité než ostatní?
  • Proč ho považujete za nedůležité?

Cílem diskuze je zjistit, proč některé činnosti žáci považují za zásadní pro ochranu životního prostředí a z jakého důvodu jiné za důležité nepovažují. Diskutujte o jednotlivých tvrzeních tak, abyste pochopili, co si pod každým tvrzením žáci představují (např. „šetřit vodou“ si může každý žák vyložit jiným způsobem).

 • Po ukončení diskuze dejte skupinám možnost postavení tvrzení v diamantovém diagramu změnit v případě, že se v diskuzi dozvěděli něco, co ovlivnilo jejich původní přesvědčení. Vyzvěte je, aby konečné postavení jednotlivých tvrzení napsali do záznamového archu 2.
 • Na závěr žákům řekněte, ať vyberou tři tvrzení o životním prostředí z nabídky, která ve svém životě dělají a tři, která nedělají, a napíšou je na papír. Sdělte jim, ať se zamyslí, proč některé věci dělají a jiné ne. Požádejte je, aby k jednotlivým tvrzením dopsali důvody svého konání.
 • Nakonec si vyberte záznamové archy 2 od každé skupiny a vypsané činnosti od každého žáka.

Jak shromáždit výstupy?

Postavení tvrzení na kartičkách v diamantovém diagramu obodujte následujícím způsobem:

 • tvrzení na vrcholu diamantového diagramu – 9 bodů
 • dvě tvrzení umístěná pod vrcholem – 7 bodů
 • tři tvrzení uprostřed diamantového diagramu – 5 bodů
 • dvě tvrzení umístěná před dnem diagramu – 3 body
 • tvrzení na dně diamantového diagramu – 1 bod

Do záznamového archu 1 napište součet hodnot, které skupiny žáků přisoudily jednotlivým tvrzením (viz příklad v prvním řádku tabulky), do sloupce komentářů pak zapište všechna zdůvodnění, o kterých jste diskutovali.

Záznamový arch 1

Tvrzení

Celková hodnota

Komentáře (Proč je tvrzení pro ochranu životního prostředí tak důležité? Proč je méně důležité než ostatní? Proč ho považujete za nedůležité?)

A. Nakupuvat jídlo vypěstované místními pěstiteli.

(9,7,7,9)

32

Je to důležité, protože jídlo se k nám dováží z velkých dálek, nacestuje více kilometrů ke svým spotřebitelům, než oni za celý rok (hroznové víno z Chile apod.). Cestování jídla má velký dopad na životní prostředí a klimatické změny.

 

Je to velmi důležité, ale nejde to celoročně. Místní pěstitelé vypěstují zeleninu jen v létě, co budu jíst pak?

B. Necestovat letadlem.

 

 

C. Šetřit vodou.

 

 

D. Šetřit elektřinou.    

E. Nepotřebné věci věnovat charitě.

   
F. Recyklovat vše, co můžeme.    
G. Chodit do školy pěšky.    
H. Založit na zahrádce kompost.    
I. Kupovat jen to, co skutečně potřebujeme.    

Na základě diskuze mohou žáci změnit svůj úsudek a přeskupit tak tvrzení ve svých diamantech. K zaznamenání konečného diamantového grafu slouží záznamový arch 2.

Záznamový arch 2

Tvrzení

Hodnota tvrzení

Kartu s tvrzení můžete přesunout poté, co její přesun zdůvodníte. 

A. Nakupovat jídlo vypěstované místními pěstiteli.

9

Jídlo cestuje více než lidé, proto jsme přesunuli tuto kartu na vrchol místo původní „Necestovat letadlem“.

B. Necestovat letadlem.

 

 

C. Šetřit vodou.

 

 

D. Šetřit elektřinou.    
E. Nepotřebné věci věnovat charitě.    
F. Recyklovat vše, co můžeme.    
G. Chodit do školy pěšky.    
H. Založit na zahrádce kompost.    
I. Kupovat jen to, co skutečně potřebujeme.    

Jak analyzovat výstupy aktivity?

 • Srovnejte výstupy, které vám přináší různé fáze aktivity. Porovnejte rozdíl mezi „třídním“ výstupem, který jste si zaznamenali v záznamovém archu 1, a výstupem, který přináší záznamový arch 2.
 • Sledujte, u kterých tvrzení žáci nejčastěji měnili postavení. Pozorujte, zda byla jejich pozice posílena (ze středně prioritního postavení na výrazně prioritní), nebo naopak. Pátrejte po tom, jaké informace v diskuzi k posunu přesvědčení žáků vedly.
 • Prozkoumejte, zda existuje souvislost mezi tvrzeními, která žáci považují za vysoce prioritní ve vztahu k ochraně životního prostředí, a činnostmi, které sami dělají.

Tvrzení na jednotlivých kartách se vztahují k širším kategoriím – dopravy, spotřeby a odpadu. Všimněte si, že

 • kartičky A, B a G se týkají dopravy;
 • kartičky C, D a I odkazují na spotřebu;
 • kartičky E, F a H se týkají odpadu.

Jak zjistit změnu?

 • Tato aktivita nemá jeden správný směr nebo správnou odpověď. Záleží na tom, jak nad danými tvrzeními žáci uvažují a jaká hlediska do diskuze vnesou.

Předpokládáme však, že jednotlivá tvrzení jsou pro ochranu životního prioritní výrazně, jiná středně a ostatní málo.

 • Výrazně prioritní jsou tvrzení:
  • Kupovat jen to, co skutečně potřebujeme. (Snížení spotřeby znamená méně energie na výrobu zboží a pěstování potravin, dopravy i následného odpadu.
  • Nakupovat pouze jídlo vypěstované místními pěstiteli. (Snížení letecké přepravy i počtu kilometrů, které jídlo musí za spotřebitelem urazit.)
  • Založit na zahrádce kompost. (Odbourání přepravy odpadu i potřeby skládky, jde o nejlepší způsob recyklace.)
 • Středně prioritní jsou tvrzení:
  • Šetřit vodou. (Zpracování vody a její proudění v potrubí spotřebovává energii. Naše domácí spotřeba a provoz vodovodního systému spotřebovává energii, ne však v takové míře jako množství vody, které je potřeba na výrobu zboží a pěstování potravin - tj. virtuální vody).
  • Šetřit elektřinou. (Zahrnuje vypínání přístrojů i přihlédnutí k výkonu při výběru spotřebiče.)
  • Chodit do školy pěšky. (Odbourání využívání auta na krátké vzdálenosti. Žáci, kteří to mají do školy daleko, mohou využívat místní hromadnou dopravu.)
 • Nejméně prioritní jsou tvrzení:
  • Necestovat letadlem. (Pasažéři, kteří létají na dlouhé vzdálenosti, mají menší dopad na životní prostředí než přeprava zboží. Létání na krátké vzdálenosti je nejškodlivější.)
  • Dávat nepotřebné věci charitě. (Redukuje množství odpadu, ne však množství zakoupeného zboží. Darované věci bude možná nutné přepravit, což má dopad na životní prostředí i spotřebu energie.)
  • Recyklovat vše, co můžeme. (Recyklace je pouze zpracování odpadu, který za určitých okolností nemusel vzniknout /jednorázová igelitová taška, PET láhev apod./. Odmítněte /řekněte ne!/ a např. tašku znovu použijte, než ji budete recyklovat. K recyklaci je nutná doprava a energie.)
 • Po výuce, která po aktivitě následuje, se soustřeďte na to, aby nejvyšší hodnotu ve skupině dopravy (kartičky A, B a G) získalo tvrzení Nakupovat pouze jídlo vypěstované místními pěstiteli. Nejvyšší hodnotu ve skupině spotřeby (kartičky C, D a I) by mělo získat tvrzení Kupovat jen to, co skutečně potřebujeme. A nejnižší hodnotu ve skupině odpadu (kartičky E, F a H) získá Recyklovat vše, co můžeme.