Hodnotící aktivityCo se skrývá pod pokrývkou?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem této aktivity je zjistit postoje žáků k ženám, které z různých důvodů nosí pokrývku hlavy.

Co potřebuji?

Záznamový arch, fotografie žen, arch s otázkami: „Co můžeme o této ženě říci? Jaká může být?“.

Jak postupovat?

  • Promítněte žákům fotografie žen. Každý žák si zapíše odpověď na otázku: „Co můžeme o této ženě říci? Jaká může být?
  • Poté, co žákům promítnete všechny fotografie, postupně o každé diskutujte. Ptejte se jich na charakteristiky, které ženy podle nich mohou mít. Žádejte vysvětlení, proč o dané charakteristice uvažují.

Jak shromáždit výstupy aktivity?

Odpovědi žáků zapisujte do tabulky.

Fotografie Jaká je? Jaké má vlastnosti a charakteristiky? Zdůvodnění
Fotografie 1    
Fotografie 2    
Fotografie 3    
Fotografie 4    
Fotografie 5    

Jak analyzovat výstupy aktivity?

  • Zaznamenávejte odpovědi žáků ke každé ženě zvlášť a všímejte si, zda se k některým z nich vztahují jen pozitivní, nebo pouze negativní charakteristiky. U těchto žen věnujte pozornost důvodům, které žáky vedly k tomu, že o ženě uvažují jen z jednoho úhlu pohledu.
  • Všímejte si, zda mají tyto charakteristiky souvislost s pokrývkou, kterou má žena na hlavě a k čemu pokrývka slouží (povinná součást pracovního oděvu /lékařka, zdravotní sestra/, ochranná pomůcka /pilotka, chemička/, víra /jeptiška, muslimka/, součást kroje nebo tradičního oblečení /Japonka, Vietnamka, Moravanka/). Sledujte i ostatní důvody, které žáky vedou k úsudkům o zobrazených ženách (např. věk).
  • Sledujte, zda existuje významný rozdíl mezi odpověďmi chlapců a dívek.

Jak zjistit posun?

  • Žáci by měli pochopit, k čemu různá zahalení žen slouží (ve výuce je možné zprostředkovat setkání se ženou zahalenou z náboženských důvodů apod.).
  • Při opakování aktivity si všímejte, jak žáci vnímají jednotlivé typy zahalení a jaký vliv má na určetí toho, jaká žena může být.