Hodnotící aktivityJaké bude mít zaměstnání?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem této aktivity je zjistit, do jaké míry jsou žáci ovlivněni genderovými a rasovými stereotypy a jaký dopad má diskriminace na jejich vlastní aspirace a touhy.

Co potřebuji?

Fotografie šesti dětí (mladých lidí) ve věku žáků – tři chlapce a tři dívky (pro každé z pohlaví vyberte dítě evropského, jihoasijského a afrického původu /některé může mít i postižení, nebo pomůcku např. naslouchadlo, brýle/), sadu karet s názvy povolání (stavitel/ka, zemědělec/zemědělkyně, lékař/ka, zdravotní sestra/ošetřovatel, učitel/ka, vědec/vědkyně, uklízeč/ka, kuchař/ka), arch s otázkou: Jaké budou mít zaměstnání? A proč?

Jak postupovat?

  • Rozdělte žáky do skupin. Vyzvěte je, aby diskutovali o fotografiích a následně navrhli společné řešení týkající se zobrazených dětí a jejich budoucích zaměstnání. Zeptejte se žáků: „Jaké budou mít zaměstnání? Proč si to myslíte?
  • Zaznamenejte řešení každé skupiny i s vysvětlením.
  • Potom s žáky diskutujte, ptejte se jich: „Podle jakých kritérií jste vrstevníky k určitým povoláním zařazovali? Co pro vás bylo důležité? Jaké podmínky by musely nastat, abyste postavu, kterou jste zařadili například jako uklízečku přeřadili do kategorie třeba vědec?“

Jak shromáždit výstupy aktivity?

Odpovědi žáků a příslušná vysvětlení zaznamenávejte do tabulky.

Zaměstnání Dívka Chlapec
Stavitel/ka    
Zemědělec/zemědělkyně    
Lékař/ka    
Ošetřovatel/zdravotní sestra    
Učitel/ka    
Vědec/vědkyně    
Uklízeč/ka    
Kuchař/ka    

 

Zaměstnání Africký/á Asijský/á Evropský/á
Stavitel/ka      
Zemědělec/zemědělkyně      
Lékař/ka      
Ošetřovatel/zdravotní sestra      
Učitel/ka      
Vědec/vědkyně      
Uklízeč/ka      
Kuchař/ka      

Jak analyzovat výstupy aktivity?

  • Porovnejte volbu zaměstnání pro chlapce a dívky a pro evropské, jihoasijské a africké děti (mladé lidi). Spočítejte kolikrát je každé zaměstnání vybráno pro dané dítě (mladého člověka) a zaměřte se na to, zda volba žáků může být založena na genderových, rasových nebo etnických stereotypech či na stereotypních představách o osobách s postižením. Věnujte pozornost i komentářům žáků.

Jak zjistit posun?

  • Ve výuce prozkoumejte s žáky, jaké podmínky mají vliv na to, jaká máme od lidí očekávání týkající se zaměstnání nebo jejich „životního směřování“. 
  • Po zopakování aktivity se soustřeďte na rovnější rozdělení zaměstnání mezi pohlavími, rasou a etnicitou.
  • Soustřeďte se na míru, do které jsou žáci schopni přijít s kritikou této aktivity, na základě toho, že je nemožné poznat, jaké zaměstnání bude dítě (mladý člověk) vykonávat jako dospělý. Je možné, že si uvědomují, že akt přiřazování zaměstnání k některému z dětí (mladých lidí) znamená, že ho zařazují do určité „škatulky“, se kterou vnitřně nesouhlasí.