Hodnotící aktivityNení rajče jako rajče

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem aktivity je zjistit, jaké informace o kupovaném zboží bere žák v úvahu při výběru rajčat. Co ho dokáže přesvědčit ke koupi konkrétního produktu? Je schopen  vzít v potaz pouze osobní výhody (cena rajčete, jeho vzhled či výživová hodnota a chuť), nebo přemýšlí i v mnohem komplexnějších souvislostech (kde bylo rajče vypěstováno, kolik vody bylo na jeho vypěstování spotřebováno a v jaké lokalitě, zda bylo geneticky či chemicky upravováno nebo kolik obalového materiálu bylo použito)?

Co potřebuji?

Fotografie produktů, záznamový arch 1 (pro každého žáka, nebo nakreslený na tabuli) a záznamový arch 2.

Jak postupovat?

 • Promítněte žákům nabídku produktů nebo do dvojice rozdejte barevně vytištěnou nabídku rajčat.
 • Řekněte žákům: „Máte před sebou nabídku rajčat, které z nich byste vložili do nákupního košíku a proč?“. Upozorněte žáky, že si mají „své“ rajče nejen vybrat, ale v následné diskuzi budou svou volbu i zdůvodňovat.
 • V průběhu individuální práce žáků nakreslete na tabuli záznamový arch 1. Poté, co si žáci mezi rajčaty vyberou, vybídněte je, aby svou volbu postupně sdělili. Do prvního sloupce tabulky postupně vpisujte čárky symbolizující počet žáků, kteří dané rajče zvolili. Zeptejte se žáků:
  • Víte o nějakém rajčeti, které byste zvolili raději než ta v nabídce?
  • Proč jsou lepší než ta v nabídce?  

Tipy na další rajčata zapisujte do řádku „jiné“.

 • Prohlédněte si se žáky výsledek a začněte diskutovat postupně o jednotlivých rajčatech. Ptejte se žáků:
  • Proč byste rajče vložili do košíku? Z jakého důvodu jste ho vybrali?
  • Proč byste naopak toto rajče nekoupili?

Zapisujte všechny důvody, které žáky vedly buď k výběru, nebo odmítnutí daného rajčete. Společně diskutujte o jednotlivých kritériích nákupu (např. cena, vzhled nebo obalový materiál) a zjišťujte, proč jsou pro žáky tak důležitá.

Jak shromáždit výstupy?

K dispozici jsou dva záznamové archy. První arch napište na tabuli a zapisujte do něj volby žáků a komentáře podle typů rajčat (bio rajče, rajče ze supermarketu apod.). Arch můžete na konci hodiny vyfotit a uchovat pro další práci. Záznamový arch 1 (napsaný na tabuli v hodině).

Produkt

Počet výběrů

Důvody, proč jsme vybrali právě toto rajče

1. Rajčata ze supermarketu, země původu: tuzemsko, 1kg / 65,80 Kč.

 

 

2. Bio rajčata ze supermarketu, země původu: Itálie, 1kg / 66Kč.

 

 

3. Rajčata z trhu od místního soukromého pěstitele, 1kg / 59,90 Kč.

 

 

4. Rajčata z obchodu se zeleninou, země původu: Španělsko, 1kg / 39,80 Kč.

 

 

Jiná rajčata? Jaká?

 

 

V průběhu hodiny může být pro učitele snadnější využít záznamový arch 1, může do něj při realizaci aktivity snadno shrnout, které rajče žáci nejvíce preferují i důvody, jež je k tomu vedou. V aktivitě však nejde o to posuzovat vítězné rajče, ale to, co se za žákovskými volbami skrývá. Proč žáci daná rajčata vybírají? Co je ke koupi motivuje?

Oblasti žákovských preferencí (cena, vzhled apod.) odkrývá záznamový arch 2, ve kterém učitel lépe zhodnotí posun žáků v prioritách a preferencích při nakupování zboží poté, co se tomuto tématu ve své výuce věnoval.

Jak analyzovat výstupy aktivity?

 • Ze záznamového archu 1 (který jste vyplnili se žáky v hodině) vypište všechna kritéria nákupu rajčat, která žáci jmenovali (cena, chuť, vzhled, místo, kde bylo rajče vypěstováno apod.) a rozřaďte je do záznamového archu 2 (viz příklad). Počet odpovídá tomu, kolikrát se tvrzení týkající se určitého kritéria ve třídě objevila.
 • Záznamový arch 2 (obsahuje údaje z prvního archu rozřazené podle kritérií výběru)

Kritéria

Počet

Které z uvedených důvodů žáků patří k určitému kritériu?

Vzhled zboží, značka a chuť.

 

 

Cena zboží.

 

 

Kvalita produktu, výživová hodnota. 

 

 

Dopad na životní prostředí (doprava, pesticidy, obalový materiál, místo, kde produkt nakoupím). 

 

 

Způsob produkce (místní pěstitel, samopěstitelství, produkt intenzivního zemědělství).               

 

 

Jiné.

 

 

 • Poté, co tabulku vyplníte, můžete snadno vyhodnotit, které kritérium žáci ve vaší třídě preferují a proč.
 • Existuje předpoklad, že žáci v úvodním zjišťování zvolí spíše argumenty (oblasti), které se týkají jich samotných – jejich potřeb (levné, cenově přístupné, dobře vypadající a výživné zboží), teprve později začnou přemýšlet více „globálně“ (zboží, které tolik nezatěžuje životní prostředí – doprava na vzdálená místa, několik obalů apod.).

Jak zjistit změnu?

 • Poté, co jste se ve výuce tématu věnovali, může se projevit posun nejen v přeskupení množství reakcí v jednotlivých oblastech (od ceny k lokálnímu pěstiteli a prodejci), ale i v kvalitě argumentů žáků (tj. od obecných důvodů k promyšlenějšímu zdůvodňování jejich výběru).
 • Berte v úvahu, že volby žáků ovlivňuje i sezóna, ve které aktivitu ověřujete. Lokální produkce rajčat je směřována na dobu, kdy je vhodné klima pro jejich pěstování.