Hodnotící aktivityCo můžeme vidět v Africe?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem aktivity je zjistit, jaké jsou představy žáků o vybraných afrických zemích, v čem se jednotlivé země liší a v čem shodují. Zajímá nás také, jaké stereotypy se v představách žáků objevují a jak vznikají.

Co potřebuji?

Slepá mapa Afriky formátu A3 pro každou skupinu a na ní vyznačené země: Maroko, Etiopie, Nigerie a Namibie, archy s otázkou: „Kdybyste navštívili vyznačené africké země, co byste tam viděli, slyšeli, koho byste potkali?

Jak postupovat?

 • Rozdělte žáky do 3–5 členných skupin. Rozdejte jim slepou mapu Afriky s vyznačenými zeměmi. Na tabuli napište (nebo ve třídě vylepte arch) otázku: „Kdybyste navštívili vyznačené africké země, co byste tam viděli, slyšeli, koho byste potkali?”  Řekněte žákům, ať  své nápady napíší nebo nakreslí do slepé mapy.
 • Poté, co žáci zaznamenají své nápady, vyzvěte jednotlivé skupiny, aby představily ostatním, co by podle nich v zemích viděly, slyšely, koho by potkaly. Sepisujte jejich nápady na tabuli a zaznamenávejte čárky k těm nápadům, které se objevují opakovaně. Žádejte vždy od žáků vysvětlení k jednotlivým nápadům. Dotazujte se na důvod, proč by potkali například „lidi černé pleti“, ptejte se jich, zda v Africe mohou žít i lidé, kteří vypadají jinak (to znamená ti, kteří „nemají černou pleť“). Zaznamenávejte jejich odpovědi.
 • Diskutujte s žáky o nápadech sepsaných na tabuli, ptejte se jich:
  • Odkud se vaše představy vzaly? Jaké máte zdroje informací?
 • Nakonec se pobídněte žáky, aby se zamysleli nad tím, jak by se jim v zemích žilo.
 • Na závěr hodiny se žáků zeptejte:
  • Překvapilo vás některé vyjádření? Které to bylo a proč vás překvapilo?

Jak shromáždit výstupy aktivity?

Žáci píší nebo kreslí své nápady do slepé mapy Afriky. Shrňte všechny nápady do záznamového archu včetně zdůvodnění. Kategorie v záznamovém archu se netýkají jednotlivých zemí, ale oblastí, které žáci nejčastěji zmiňovali (např. Lidé a společnost).

Kategorie Odpovědi žáků Zdůvodnění
Přírodní prostředí (klima, krajina, zvířata a rostliny).    
Prostředí vytvořené člověkem (budovy, rozvoj krajiny iniciovaný člověkem).    
Lidé a společnost (každodenní život – činnosti, jídlo, mezilidské vztahy, příbuzenství, chudoba/bohatství, zdraví).    
Kultura a historie (historické události, památky, různé aspekty kulturního života, jazyk, hudba).    
Zdroje energie, doprava, infrastruktura (dostupnost elektrické energie, technologie, doprava).    
Ekonomická aktivita (hrubý domácí produkt, obchod, průmysl, turismus).    
Místa (země, města, řeky, pohoří).    

Jak analyzovat výstupy aktivity?

 • Odpovědi (kresby a popisky) žáků rozdělte do jednotlivých řádků tabulky podle toho, jaké oblasti se týkají. V případě, že se objeví jedna odpověď vícekrát (např. chýše), uveďte, kolikrát se objevila (např. chýše 4x).
 • Sledujte, jak jsou jednotlivé kategorie tabulky zastoupeny. Sledujte, které kategorie žáci svými odpovědi úplně zaplnili, které naopak téměř nebo vůbec nezmínili. Zamýšlejte se, jak žáci své nápady vysvětlovali. Zda byli ochotni uvažovat o tom, že by to mohlo být i jinak (viz otázka: „Mohou žít v zemích i lidé, kteří vypadají jinak?“).
 • Sledujte, jak žáci hodnotí svou možnost žít v zemi. V čem problém nevidí (Asi by to byl trochu rozdíl, ale žít ve městě by mohlo být stejné, jako žít tady apod.) a v čem naopak vidí největší překážky (Nemohl bych žít v těch podmínkách, myslím bez záchodu a vody apod.).
 • Prozkoumejte zdroje informací žáků. Zamýšlejte se nad tím, zda jde o relevantní zdroje.
 • Shrňte, jaká tvrzení žáky nejvíce překvapila. Čeho se tvrzení týkala? Mají něco společného?(např. týkají se především pozitivních informací – velkoměsta a vzkvétající start-upy).

Jak zjistit změnu?

 • Cílem výuky je pomoci žákům pochopit rozmanitost afrického kontinentu (existují chudé lokality, stejně jako bohaté; existují tu tradiční vesnice i velkoměsta apod.).
 • Vyberte příběhy afrických zemí, které se netýkají divoké přírody, zvířat a venkovského života. Představte žákům a žákyním tvorbu afrických autorů, muzikantů a umělců. Informujte je o obchodu, který probíhá mez evropskými a africkými zeměmi.
 • V dalším zjišťování se zaměřte na to, zda jsou odpovědi žáků vyrovnanější ve všech daných kategoriích (viz tabulka), zda se zvýšilo jejich povědomí o rozmanitosti afrických zemí (např. rozdíly mezi venkovskou a městskou oblastí, bohatými a chudými, tradičním a současným).