Hodnotící aktivityMediální zprávy

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem aktivity je zjistit, jaké mají žáci představy o jednotlivých kontinentech, podle jakých kritérií přiřazují mediální zprávy k určitým kontinentům. Zajímá nás také, jaké stereotypy se v představách žáků objevují a jak vznikají.

Co potřebuji?

Záznamový arch pro každého žáka.

Jak postupovat?

 • Pro každého žáka připravte pracovní list. Na úvod jim vysvětlete: Vaším úkolem bude rozřadit zprávy podle místa původu. Přemýšlejte o tom, z jakého kontinentu předložená zpráva pochází, a podle čeho původ zprávy určujete. V následné diskuzi pak zdůvodníte, proč jste se pro rozhodli pro zvolený kontinent. Žáci se o jednotlivých zprávách rozhodují individuálně. Své úvahy zapisují do záznamových archů.
 • Poté, co svou práci dokončí, diskutujte o jejich zdůvodněních. Ptejte se:
  • Do kterého kontinentu jste zprávu zařadili?
  • Na základě čeho jste se tak rozhodli?
  • Četli jste podobnou zprávu? Slyšeli jste o něčem podobném? A kde?
 • Pokud je diskuze rozmanitá (zaznívá dostatek argumentů pro různé kontinenty) nemusíte do ní zasahovat dalšími dotazy a podněty. Pokud jsou však žáci neochvějně přesvědčeni pouze o jednom kontinentu, zkuste je svými otázkami (vycházejícími z jejich argumentů) navést k hlubším úvahám (např. Mohla by se situace stát i na jiném kontinentu? Pokud ano, kde?).
 • Na závěr diskuze žákům prozraďte, odkud zprávy ve skutečnosti byly a diskutujte s nimi o tom, co je nejvíce překvapilo. Zkuste si shrnout důvody, které mohou způsobit, že v daném úhlu pohledu o určitém kontinentu zatím nepřemýšleli.

Jak shromáždit výstupy aktivity?

Odpovědi i následná zdůvodnění žáci zapíší do záznamových archů.

Zpráva Kontinent Zdůvodnění
... byl publikován výzkum Světové banky, která odhaduje, že hospodářský růst v tomto roku dosáhne průměr 4,9 %, přičemž téměř třetina zemí v tomto regionu poroste o 6 nebo více %… Dále předpovídá, že růst tohoto regionu v roce 2014 posílí na úroveň 5,3 % a 5,4 % v roce 2015.
 • Evropa
 • Asie
 • Afrika
 • Jižní Amerika
 • Severní Amerika
 
... nejbohatší ženou je nádherná módní návrhářka, která studovala módu v Londýně a potom pokračovala ve výrobě šatů… Podle časopisu Ventures – oblast módy jí jen nepřímo pomohla k dosažení bohatství… Předpokládaná hodnota jejího majetku je 4,5 miliardy liber…
 • Evropa
 • Asie
 • Afrika
 • Jižní Amerika
 • Severní Amerika
 

... pocit bezpečí nesouvisí s počtem vražd v jednotlivých zemích. V zemích, které evidují víc než 600 vražd na 100 000 obyvatel ročně, hodnotí respondenti konkrétní bezpečnostní situaci pozitivněji v porovnání se zeměmi, ve kterých byl počet vražd pod hranicí 150 na 100 000 obyvatel.

 • Evropa
 • Asie
 • Afrika
 • Jižní Amerika
 • Severní Amerika
 
Počet žen, které jsou oběťmi fyzického násilí ze strany partnerů, se pohybuje od 12 do 35 %. Specializované služby pro oběti jsou nedostatečné, jsou často nerovnoměrně distribuovány a jejich financování je nekonzistentní.
 • Evropa
 • Asie
 • Afrika
 • Jižní Amerika
 • Severní Amerika
 

Každý pátý mladý člověk ve věku 15 let a také téměř 75 miliónů dospělých nemá základní schopnosti číst a psát. To jim ztěžuje hledání práce, zvyšuje riziko chudoby a vyloučení ze společnosti.

 • Evropa
 • Asie
 • Afrika
 • Jižní Amerika
 • Severní Amerika
 
Nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím je stále rostoucí automobilový průmysl. Své závody na výrobu motorových vozidel a jejich součástek zde mají Volkswagen/Audi, BMW, Mercedes Benz, Scania, Volvo… V roce 2011 dosahovala výroba vozidel a export až přibližně 533 000 automobilů do 80 zemí.
 • Evropa
 • Asie
 • Afrika
 • Jižní Amerika
 • Severní Amerika
 
Život těchto dětí je velmi těžký. Můžete tam vidět různé chatrče a provizorní příbytky… Můžete tam vidět skládky odpadu. Najdete tam také malé děti různých věkových kategorií s kapesníkem v ruce, kterým vdechují lepidlo, ale žádné dítě s knihou v ruce. Najdete tam hroznou chudobu, ale žádnou naději na lepší život. Všude je bláto, lidé  žijí bez vody, elektřiny, neexistuje přístupová cesta či chodník. Toto prostředí mě strašně deprimuje a doslova ubíjí…
 • Evropa
 • Asie
 • Afrika
 • Jižní Amerika
 • Severní Amerika
 
… bude v dobré pozici mezi ostatními světovými kontinenty v oblasti cestovního ruchu. Počet zahraničních turistů, kteří kontinent navštíví, se v budoucích letech zdvojnásobí. Díky finanční podpoře a rostoucím investicím do hotelů a letecké dopravy, dochází k nárůstu počtu turistů navštěvujících kontinent každý rok, předpovídá Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO). Generální tajemník UNWTO řekl, že se dá očekávat 134 miliónů turistů v nejbližších 18 letech.
 • Evropa
 • Asie
 • Afrika
 • Jižní Amerika
 • Severní Amerika
 

Jak analyzovat výstupy aktivity?

 • Předpokladem je, že žáci budou „pozitivní zprávy“ (zprávy 1, 2, 6 a 8) přiřazovat spíše do Evropy a Severní Ameriky. Zatímco negativní zprávy (zprávy 3, 4, 5 a 7) spíše do Asie, Afriky a Jižní Ameriky.
 • Sledujte , kolikrát „pozitivních zpráv“ přiřadí do Evropy a Severní Ameriky a kolikrát k jiným kontinentům. To samé sledujte i u ostatních zpráv.
 • Pátrejte po důvodech, které žáci k rozřazení zpráv mají. Zjišťujte, proč vnímají např. africký kontinent spíše negativně (mohou rozhodovat pouze na základě dostupných informací). Prozkoumejte jejich zdroje, ze kterých své povědomí o kontinentech čerpají.

Jak zjistit změnu?

 • Cílem výuky bude zvýšit povědomí žáků o rozmanitosti všech kontinentů (na všech existují chudé lokality, stejně jako bohaté; tradiční vesnice i velkoměsta, všude jsou kriminálníci i slušní lidé apod.).

Zprávy s původními zdroji

Zpráva 1: Afrika

Zdroj: http://www.financnytrh.com/afrika-v-roku-2013-strojnasobila-pocet-svojich-miliardarov-zoznam/zaujimavosti15329

Zpráva 2: Afrika

Zdroj: http://www.financnytrh.com/afrika-v-roku-2013-strojnasobila-pocet-svojich-miliardarov-zoznam/zaujimavosti15329

Zpráva 3: Evropa

Zdroj: http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2012/4/6010/

Zpráva 4: Evropa

Zdroj: http://www.euractiv.sk/socialna-politika/clanok/obete-domaceho-nasilia-nemaju-v-eu-dostatocnu-podporu-020311#sthash.cGScE0Xh.dpuf

Zpráva 5: Evropa

Zdroj: http://www.euractiv.sk/vzdelavanie0/clanok/rozvoj-europy-brzdi-aj-negramotnost-019930#sthash.x1W1Ngx7.dpuf

Zpráva 6: Afrika JAR

Zdroj: http://www.foreign.gov.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_5D8AB90960B93E07C125787F002A2CF6_SK/$File/131122_EIT_Juhoafricka%20republika.pdf

Zpráva 7: Evropa

Život dětí v romských osadách, zdroj: http://www.redakcia1.com/2013/02/kazdy-den-sa-zamyslam-nad-osudom.html

Zpráva 8: Afrika

Zdroj: http://www.voyagemagazin.sk/2012/10/afrika-ocakava-hladky-rast-v-oblasti-cestovneho-ruchu/

Fotografie

Dokumenty

Ke stažení

Související studie