Hodnotící aktivityCo je stejné a co odlišné?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem aktivity je zjistit, v čem žáci vidí podobnosti a v čem rozdíly mezi vlastními životy a životy ostatních lidí.

Co potřebuji?

Sadu fotografií dětí ve věku žáků (můžete použít tu s aktivity Jaké bude mít zaměstnání?), papíry formátu A3 podle počtu fotografií, arch s otázkami: V čem se podobáme? a V čem se lišíme?

Jak postupovat?

  • Rozmístěte po třídě sadu fotografií. (Každá fotografie je vždy nalepená uprostřed papíru formátu A3.)
  • Vyzvěte žáky, aby si postupně prohlédli všechny fotografie a promysleli, v čem jsou jim zobrazené děti podobné a v čem se od nich naopak  liší. Žáci procházejí fotografie a na archy zapisují vše, co je k zobrazeným dětem v souvislosti s otázkami napadá.
  • Nechte žáky přemýšlet o průběhu aktivity (o tom, co pro ně bylo snadné, nebo naopak náročné, např. Bylo náročné najít shody, nebo spíše rozdíly? U kterých fotografií bylo snazší najít shody? U kterých zase rozdíly?). Můžete postupně projít všechny archy a zeptat se na záznamy žáků, které vám nejsou jasné.

Jak shromáždit výstupy?

Odpovědi žáků zapište do záznamové tabulky.

Fotografie Stejné? Jiné?
Fotografie 1    
Fotografie 2    
Fotografie 3    
Fotografie 4    
Fotografie 5    

Jak analyzovat výstupy aktivity?

  • Sledujte, zda jsou žáci schopni pojmenovat spíše podobnosti, nebo rozdíly.
  • Prozkoumejte, zda se k některým fotografiím vážou spíše podobnosti a k jiným spíše rozdíly (v takovém případě pátrejte po důvodech).
  • Všímejte si, jakého charakteru podobnosti i rozdíly jsou (např. vzhled /barva očí, vlasů/, nebo hlubší charakteristiky /vlastnosti, zájmy/). 

Jak zjistit změnu?

Všímejte si, zda žáci po výuce (v závěrečném zjišťování) sledují spíše, v čem se shodují se zobrazenými dětmi, než to, v čem se liší (případně zda jsou podobnosti i rozdíly ve stejném poměru).

Fotografie

Dokumenty

Ke stažení

Související studie