Hodnotící aktivityJe to rodina?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Cílem této aktivity je zjistit, jak si žáci představují rodinu a jaký mají vztah k různým typům rodiny. Záměrem aktivit je také zjistit, nakolik žáci respektují odlišnost týkající se soužití různých lidí. Aktivita rozpoznává, jaké musí seskupení lidí být, aby ho žáci rodinou nazývali.

Co potřebuji?

Různorodé fotografie rodin (nezapomeňte zahrnout rodiče stejného pohlaví, rodiče samoživitele, rozvětvenou rodinu, rodiče pocházející z různých kultur /tzv. dvojitý původ/, adoptivní rodiny, rodiny s hendikepovaným členem a rodiny mající nebo nemající děti), záznamový arch pro každou skupinu.

Jak postupovat?

 • Na začátku hodiny se žáků zeptejte: „Co je rodina? Kdo je součástí tvé rodiny? Kdo co dělá v tvé rodině? Jaké jsou speciální dny v tvojí rodině? Jaké jídlo rádi jíte? Kde tvoje rodina bydlí?  Krátce diskutujte s žáky o jejich vlastních rodinách.
 • Poté je rozdělte do 3-5 členných skupin, do kterých jim dejte sadu fotografií (5–7 fotografií). Položte žákům a žákyním otázky:
  • Kdo je na obrázku? Co asi lidé na obrázku rádi dělají? Kde bydlí?
  • V čem se shoduje a v čem odlišuje od tradičně vnímané rodiny?
  • Jaké by pro vás bylo být součástí této rodiny? Co by pro vás bylo jiné?
 • Řekněte žákům, ať diskuzi ve skupinách zaznamenají do společného archu. Upozorněte je na to, že skupinová práce je přípravou pro následnou diskuzi.
 • Následně diskutuje s žáky o jednotlivých fotografiích. Společně prozkoumejte, jaká je vaše představa o rodině i o tom, kdo ji tvoří. Hledejte závislosti mezi charakteristikami členů a jejich pohlavím nebo věkem.

Jak shromáždit výstupy?

Poznamenejte si, jak žáci charakterizovali své rodiny, koho považují za součást rodiny, jaké jsou role v jejich rodině, jaké svátky slaví apod.

Odpovědi na otázky a zdůvodnění si zaznamenávají buď žáci, nebo je zapíše učitel do záznamového archu.

Fotografie

Kdo je na obrázku? Co asi lidé na obrázku rádi dělají? Kde bydlí?

V čem se obrázek shoduje a v čem odličuje od tradičně vnímané rodiny?

Představte si, jaké by pro vás bylo být součástí této rodiny. Co by pro vás bylo jiné?

Fotografie 1      
Fotografie 2      
Fotografie 3      
Fotografie 4      
Fotografie 5      

Jak analyzovat výsledky aktivity?

 • Zaměřte se na odpovědi žáků v záznamovém archu a na to, v čem vidí shody s tradičně vnímanou rodinou a v čem odlišnosti. Jak popisují rodiny, které vnímají jako podobné té tradiční (jak popisují oblíbené činnosti členů, jejich obydlí apod.) a jak ty, které považují za odlišné.
 • Zaměřte se také na to, jestli si jsou žáci vědomi různorodosti rodin.  

Jak zjistit změnu?

 • Ve výuce s žáky diskutujte o jejich rodinách (v publikaci Shifting paradigms /Anti Bias Curriculum/ – Family web, Příběhy rodin). Seznamte je s různými typy rodiny (www.respoektneboli.eu).
 • Sledujte, zda jsou žáci otevření i soužití lidí, která jsou odlišná od tradičního pojetí rodiny (dvě matky a děti apod.) a projevují se vůči nim s respektem.

Fotografie

Dokumenty

Ke stažení

Související studie