Hodnotící aktivityJsou hračky pro dívky a chlapce?

Potřebný čas 45 minut

Co aktivita zjišťuje?

Hlavním cílem je zmapování genderových stereotypů spojených s vybranými druhy hraček. Je důležité zjistit a zaznamenat, jaké mají žáci představy o tom, které hračky jsou určeny chlapcům a které dívkám.

Co potřebuji?

Kartičky s vyobrazením hraček (s popisem – podle věku žáků), papír formátu A3 (s nakreslenými Vennovými diagramy), záznamový arch.

Jak postupovat?

 • Do středu třídy rozmístěte obrázky hraček. Spolu s žáky si sedněte kolem fotografií ve středu třídy a požádejte je, aby rozhodli, které hračky jsou pro dívky a které pro chlapce.
 • Položte žákům otázku: „Které hračky jsou pro všechny děti, pro chlapce i dívky? Které hračky jsou jen pro dívky a které jen pro chlapce? Proč?
 • Společně s celou třídou umisťujte fotografie do Vennových diagramů podle toho, zda žáci rozhodnou, že hračka je rozhodně pro dívky, určitě pro chlapce, nebo může být pro obě pohlaví. V případě, že si žáci nebudou jisti, kam hračku zařadit, chvíli si o ní povídejte a pak žáky nechte znova společně rozhodnout, kam patří (např. pomocí hlasování). Další možností je do záznamového archu napsat, kolik žáků by hračku zařadilo do sloupce pro dívky, kolik do sloupce pro chlapce a kolik do posledního sloupce pro obě pohlaví.
 • U hraček, které žáci zvolili s určitostí jako dívčí (možná panenka nebo kočárek) se jich zeptejte:
  • Proč si myslíte, že hračka je pro dívky?
  • Dovedeš si představit, že si s hračkou budeš hrát ty?
  • Mohl by si s touto hračkou hrát i chlapec? Proč si to myslíš?
 • Stejné otázky položte v případě hraček, které žáci označili jako chlapecké (asi autodráha či atrapy zbraní). Odpovědi žáků zaznamenávejte do záznamového archu.

Jak shromáždit výstupy?

Výstupy shromážděte do záznamových archů.

  Dívky Dívky i chlapci Chlapci Zdůvodnění
Modelína        
Stavebnice Lego        
Sportovní vybavení        
Počítačová hra        
Autodráha        
Barvy na obličej        
Kočárek        
Kuchyňka        
Doktorský kufřík        
Kutilská sestava        
Atrapy zpbraní        

Jak analyzovat výstupy aktivity?

 • Všímejte si, s jakými hračkami by si hráli žákyně a jaké k tomu mají důvody. Sledujte také, proč si chlapci vybírají ty své. Všímejte si, proč si žáci odmítají hrát s některými hračkami ve výběru (je to z důvodu, že hračka "není určená" například pro chlapce).
 • V úvodním zjišťování budou žáci pravděpodobně volit na základě genderových stereotypů (panenka holčičce a autíčko chlapci), které jsou podporovány rodiči i reklamou (reklamní letáky na hračky pro dívky obsahují především panenky a kočárky, pro kluky jsou hračky o něco pestřejší).
 • V nabídce jsou tři téměř rovnocenné skupiny hraček – ty, které jsou zpravidla určeny chlapcům; ty, které jsou určeny dívkám, a ty, které jsou považovány za univerzální.
 • Všímejte si, zda žáci uplatňují takovou kategorizaci při rozdělení hraček a jak o ní přemýšlejí. Jak zdůvodňují, proč jsou některé hračky pro dívky a jiné pro chlapce. 

Jak zjistit posun?

Záměrem výuky je přimět žáky si uvědomit, že s hračkami ve výběru si může hrát každý. Cílem je společně pochopit, že každé dítě má různé zájmy a radosti a s tím souvisí i to, s čím si rádo hraje. To také sledujte v opakovaném zjišťování.