Představení projektu

Cílem projektu Kvalita, nebo kvantita? bylo zjistit, jaký vliv má dlouhodobé začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání do výuky na postoje a hodnoty žáků. Projekt vyšel z metodiky britské organizace Reading International Solidarity Centre popsané v příručce How do we know it ́s working? a v jeho průběhu bylo vytvořeno téměr 80 nových českých, slovenských a britských aktivit. Třicet z nich je součástí české publikace Jak víme, že to funguje? (Jak zjišťovat postoje a postojové změny u žáků ve výuce).

Video (13 minut): Jak do školy vnést témata, která souvisí se životem žáků?

Jak pracovat s konflikty, které mohou žáci prožívat ve třídě i rodině? Jak neskočit na slevové akce a koupit jen to, co potřebujeme? Jak kriticky přemýšlet o zprávách, které se k nám dostávají? Na tyto otázky se snažili odpovědět učitelé ze třech českých škol v rámci projektu Kvalita, nebo kvantita?

Příručka Jak víme, že to funguje? nabízí učitelům inspiraci, jak zjišťovat postoje žáků k otázkám a tématům současného světa a zároveň ověřovat, zda díky výuce došlo k jejich pozitivní změně. Najdou v ní podněty, jak přimět žáky ke kritickému uvažování a k diskuzi nad předkládanými informacemi o aktuálním dění u nás i ve světě a jak je vést k zodpovědnému rozhodování a jednání podle jejich možností.

Příručku Jak víme, že to funguje? si můžete objednat na stránkách Variant.

Co nabízíme

Učitelům základních a středních škol, vysokoškolským studentům i zástupcům neziskových organizací nabízíme účast na jednodenních workshopech. Cílem těchto vzdělávacích akcí je představit hodnotící aktivity a vybavit účastníky dovednostmi k jejich využívání.

Informace i přihlášku na všechny aktuální workshopy najdete na stránkách Variant v sekci Kurzy.

Bližší informace získáte na adrese veronika.endrstova@clovekvtisni.cz nebo na telefonních číslech (+420) 222 350 805, (+420) 778 411 275.

Kdo stál za projektem

Za projektem Kvalita, nebo kvantita?, který probíhal v letech 2012 – 2016, stály tyto organizace: